Balsavimas

Ar pritariate radaro įrengimui mieste?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Parevių kaimo siaubas – žirgininko užveistas „mailius“

Parevių kaimo siaubas – žirgininko užveistas „mailius“ (3)

2014-06-15

Raudonės seniūnijos Parevių kaimo gyventojai vieningai sukilo prieš kaimynystėje įsikūrusį žirgų augintoją ir trenerį Edviną Kubilių. Kaimo žmonių tvirtinimu, vienkiemyje veisiamos ožkos ir avys eina skersai išilgai per jų pasėlius, nes E. Kubilius juos laiko pusbadžiu. Priekaištų E. Kubiliui pareiškė ir Parevių kaime apsilankę Jurbarko rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai.

Birželio 5-osios rytą ant vieškelio ties Parevių kaimu susirinkę žmonės laukė Raudonės seniūno Česlovo Meškausko, savivaldybės Žemės ūkio skyriaus, Jurbarko valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei aplinkosaugos specialistų – jie turėjo apžiūrėti ir įvertinti, kaimo žmonių požiūriu, E. Kubiliaus ūkyje esančią netvarką.
Tikrintojams nebuvo sunku suprasti, kuo nepatenkinti pareviškiai. Visų kaimo žmonių vardu kalbėti pasiryžusi Danė Šleževičienė paaiškino, kad Edvinas neprižiūrimi savo gyvulių, jo ganyklos neaptvertos, todėl žirgai šuoliuoja laukais į visas puses, o „mailius“ – ožkos su ožiukais ir avys su ėriukais bei pulkai paukščių nepaliaujamai siaubia kaimiečių pasėlius ir daržus.
„Ketvirti metai tas pats – iš visur prisiveža avių, ožkų, o ganyti neturi kur, dėl to gyvuliai siaubia mūsų kviečius. Kai namuose būnu, pamačiusi bėgu į laukus su pagaliu, bet negi visą laiką atsistojęs saugosi? Rudenį kviečius pasėjom – žirgai ištrypė, nesudygo. O kur neištrypė – avys ir ožkos nuėdė. Nuėsti kviečiai varpų nesukrovė, todėl visas kraštas pagal ganyklą neduos derliaus. Mes žmoniškai stengiamės su kaimynais susitarti, dėl to visą pakraštį pasėlių nepurškėm – baiminomės, kad vaikingos Edvino kumelės gali apsinuodyti, o jis iš mūsų priekaištų tik šaiposi. Užvakar rytą daugiau kaip dvidešimt jo „mailiaus“ savo kviečiuose radau. Paskambinusi pasakyti, kad jo gyvuliai vėl pasėliuose, išgirdau, kad jis dirba, neturi laiko, o jei aš neturiu ką veikti, tai galiu ožkas varinėti“, – piktinosi D. Šleževičienė. Moteris tvirtino nereikalaujanti jokių kompensacijų, tik norinti, kad E. Kubilius užsitvertų savo gyvulius ir iš kaimynų nesišaipytų.
Greta E. Kubiliaus ganyklos žieminius kviečius pasėjusi Dalia Plaušinienė irgi pyksta. Pasak moters, jos 2 ha lauke nebeliko ką kulti, nes kaimyno žirgai nušlamštė visas javų viršūnes.
Savivaldybės Administracinė komisija balandžio 29 d. jau nubaudė E. Kubilių 100 Lt bauda už gyvulių nepriežiūrą, bet padėtis nepasikeitė – po posėdžio ūkininko gyvūnai dar ne kartą ganėsi kaimynų pasėliuose, todėl kaimo gyventojai seniūnui įteikė antrą pareiškimą. Savivaldybės Administracinė komisija posėdį atidėjo, nes E. Kubilius negalėjo į jį atvykti. Nebuvo jis ir pirmame komisijos posėdyje, nors paaiškinimą pateikė. Jame teigiama, kad negalėjo nuvesti į ganyklą žirgų, nes kaimynai suarė keliuką. Bevedant žirgai pasibaidė ir nulėkė laukais – E. Kubilius tikina nesuvaldantis karšto kraujo grynaveislių gyvūnų.
Administracinės teisės pažeidimo protokole rašoma, kad E. Kubilius pripažįsta, jog avys kartais nueina į svetimus laukus, nes jis su kaimynais nesutaria dėl žemės sklypo. Tačiau ne viskas, kas protokole parašyta, jaunam ūkininkui atrodo teisybė.
„Nesakau, kad be reikalo skundžiasi, bet tuose skunduose yra daug šmeižto. Ožkos tikrai eina laukais – toks padaras, jokie užtvarai nepadės. Iš rudens dėl žirgų buvo problemų, nes ardami lauką jie numėtė mano užtvarus. Ten piktžolės buvo iki pusės juosmens, lapės olas išsikasė, vištas vogdavo iš sodybos. Nežinojau, kieno tas laukas, pamaniau, gerą darbą padarysiu – nuganysiu, o jie supyko ir dabar mane skundžia“, – tvirtino ūkininkas.
E. Kubilius neigė, kad kaimynų pasėlius jo kumelės nuėdė, bet vėliau pats pripažino, kad stirnos aptvarą buvo nutraukusios. „Neteisybė, kad ganau savo ožkas ir avis jų pasėliuose – nenuvarau jų ten, jos pačios nueina. Nesakau, gal kokią varpą ir nuskynė, bet nėra ten juodos žemės, kaip aiškinama – tie kviečiai žiemą nušalo, dėl to dabar taip prastai ir atrodo“, – teisinosi žirgų augintojas.
Greta stovinčios moterys šaukė, kad Edvinas meluoja – pasak jų, jokių aptvarų jo ganyklose iki pat dabar nebuvo, o tverti savo laukus vienkiemio šeimininkas pradėjo tik tada, kai gavo baudą. Pirštais jos badė ir bendro naudojimo keliuką į laukus užtvėrusią vielą, ant kurios užrašas „Privati valda“ ir įspėjimas, kad įvažiuoti galima tik su savininko leidimu.
E. Kubilius aiškino, kad čia jo keliukas, o greta einančiu bendro naudojimo įvažiavimu į laukus niekas kitas, be jo, nesinaudoja. „Užtvėriau, nes čia iš kažin kur atvažiuoja žmonės žirgų pažiūrėti. Turi būti koks nors privatumas“, – tvirtino ūkininkas.
Kartu su Žemės ūkio skyriaus atstovu Vincentu Pociumi apžiūrėjęs abiejų moterų pasėlius Raudonės seniūnas Česlovas Meškauskas konstatavo, kad E. Kubiliaus gyvūnų padaryta žala – akivaizdi. „D. Plaušinienė kažin ar prikuls 1,5 t/ha, bet pasėlių agrarinė būklė ir be padarytos žalos nebuvo gera – žieminiai kviečiai tikrai apšalę, žolėti“, – sakė seniūnas.
E. Kubilius siūlė D. Plaušinienei sumokėti už grūdus, jei ji atiduotų jam nuganyti menkai naudos duosiančius pasėlius, bet moteris nesutiko – baiminosi būti apgauta. D. Šleževičienė bandė tartis gražiuoju, todėl E. Kubilius jai pažadėjo atiduoti pačią pieningiausią ožką. Kuri kaimynė išloš – bus matyti rudenį, kai Statistikos departamentas apskaičiuos vidutinį šių metų grūdų derlių. Tačiau jokia kompensacija kaimynų nesutaikys, jei jie patys nesistengs rasti bendros kalbos. Su tuo sutinka ir Parevių kaimo žmonių konfliktus ne pirmą kartą malšinantis Raudonės seniūnas Č. Meškauskas. Pasak jo, vaidų būtų mažiau, jei E. Kubilius užsitvertų ganyklas, o kaimynai ne erzintų vieni kitus, bet pasistengtų susitarti.
Tačiau priekaištų E. Kubiliui turi ne tik kaimynai. Pavaikščioję po laukus ir apžiūrėję tvartuose likusius gyvulius Jurbarko valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Alvydas Jaramavičius bei jo kolegė Jolanta Šimkūnienė nustatė ne vieną gyvūnų gerovės bei ženklinimo pažeidimą.
Ūkininko tvartuose veterinarijos inspektoriai rado mažame gardelyje lyg karceryje uždarytą, pajudėti negalinčią ožką, neženklintą ir neregistruotą ožį, dviejuose garduose laikomi dvylika ožiukų neturėjo nė šlakelio vandens.
A. Jaramavičius primygtinai patarė ūkininkui iki rudens sukaupti gyvūnų skaičių atitinkantį pašarų kiekį. E. Kubilius pats jų negamina, o perka tik trumpam laikui, todėl kaskart atvažiavus atrodo, kad gyvūnai pasmerkti badui. Vyriausioji veterinarijos gydytoja J. Šimkūnienė nurodė ūkininkui kuo greičiau užregistruoti ožį ir pasirūpinti, kad nebūtų parduoti neženklinti ėriukai ir ožiukai.
Už gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimus Jurbarko valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas E. Kubiliui paskyrė administracinę nuobaudą.
Edvinas aiškino, kad reikalavimus žino, tik nespėja visų jų laikytis, nes daug dirba. Nors pastaruoju metu ne taip gerai sekasi, kaip norėtų, jis įsitikinęs, kad viską daro teisingai. „Visus gyvūnus – ir žirgus, ir avis, ožkas, paukščius auginu tam, kad parduočiau“, – tikino Suvalkijos ūkininko sūnus, prižiūrėti ir treniruoti žirgus išmokęs Danijoje, bet iki šiol neįsisąmoninęs, kad gyvulių galima auginti tik tiek, kiek turi jėgų jais pasirūpinti.

Daiva BARTKIENĖ« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook