Balsavimas

Klausimas jaunimui nuo 14-os iki 23-ejų: ar vasaros laikotarpiu planuojate ieškotis sezoninio darbo Jurbarko savivaldybėje?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Pagerbti rajono pedagogai (nuotraukos)

Pagerbti rajono pedagogai (nuotraukos) (0)

2019-10-04

Šiandien Jurbarko r. pedagogai savo profesinę šventę minėjo Jurbarko kultūros centre. Apdovanojimo ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ apdovanotos Jurbarko Antano Giedraičio - Giedriaus gimnazijos istorijos mokytoja Birutė Genienė ir Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė. 

Apdovanoti Vidą Greičiūtę pasiūlė Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos taryba. 

Savo profesinę veiklą Vida Greičiūtė pradėjo 1988 metais Armeniškių devynmetėje, vėliau dirbo Jurbarko I vidurinėje mokykloje, 2001–2005 metais ėjo direktorės pareigas Vertimų mokykloje.

Veliuonoje Vida Greičiūtė dirba nuo 2005 metų, direktore – nuo 2006 metų. Jos pastangomis mokykla gavo gimnazijos statusą. 

Veliuonos  gimnazija  puoselėja etnokultūros tradicijas, saugo Antano ir Jono Juškų, palikimą.

Direktorės iniciatyva gimnazijoje nuolat atnaujinamos mokymo ir edukacinės erdvės, mokykla aktyviai dalyvauja  projektinėje veikloje.

Vida Greičiūtė apdovanota už gimnazijos įvaizdžio formavimą, tradicijų ir vertybių puoselėjimą bei sklaidą, bendruomenės veiklų inicijavimą, saugios ir sveikos gimnazijos kūrimą

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytoja metodininkė Birutė Genienė pasiūlyta apdovanoti už  iniciatyvumą, mokinių patriotizmo ugdymą, nuoširdų ir nuoseklų darbą puoselėjant Jurbarko krašto kultūros vertybes. Ją apdovanoti pasiūlė Gimnazijos taryba.

Birutė Genienė savo pedagoginę veiklą  Jurbarko rajono mokyklose pradėjo 1975 metais. Nuo 1986 iki 1992 metų dirbo Jurbarko rajono  Švietimo skyriuje inspektore-metodininke, 1992–2003 metais vadovavo Jurbarko pradinei mokyklai „Nemunėlis“. 

Birutė Genienė  yra puiki istorijos mokytoja, gerbiama kolegų ir moksleivių. Daug dėmesio ir energijos skiria patriotiniam auklėjimui. 

Ji  sėkmingai vadovauja rajono istorijos mokytojų metodiniam būreliui. Birutė subūrė rajono istorijos mokytojus ir surengė įsimintinų  renginių ciklą, skirtą Jono Žemaičio, Adolfo Ramanausko-Vanago metams Jurbarko rajone paminėti.

Mokytoja aktyviai bendradarbiauja su Tremtinių ir politinių kalinių draugija, pati organizuoja ir aktyviai įtraukia moksleivius dalyvauti  pėsčiųjų žygiuose, skirtuose partizaniniam judėjimui atminti.

Padėkomis pagerbti ir kiti rajono ugdymo įstaigose dirbantys pedagogai.

Daugiau nuotraukų rasite čia.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook