Lietuva šeštą kartą po Nepriklausomybės atkūrimo išsirinko Pre...

Lietuva šeštą kartą po Nepriklausomybės atkūrimo išsirinko Prezidentą (0)

2014-05-26

president.lt nuotr.

Šeštą kartą po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos piliečiai rinko Respublikos Prezidentą. Pagal preliminarius Vyriausiosios rinkimų komisijos turimus rezultatus, rinkimus laimėjo antrosios kadencijos siekusi dabartinė šalies vadovė Dalia Grybauskaitė.

Nors Vyriausioji rinkimų komisija vidurnaktį turėjo dar ne visus Prezidento rinkimų rezultatus, tendencija rodo dabartinės šalies vadovės pergalę.
Šįkart, skirtingai negu prieš penkerius metus, prireikė antrojo rinkimų turo, kuriame varžėsi daugiausiai pirmajame rinkimų ture rinkėjų balsų surinkę kandidatai - D. Grybauskaitė ir Socialdemokratų partijos iškeltas europarlamentaras Zigmantas Balčytis.
Antrajame ture, vidurnakčio preliminariais duomenimis, D. Grybauskaitę palaikė 56,94 proc. rinkėjų, Z. Balčytį - 41,05 proc. rinkėjų.
Galutinius Prezidento rinkimų rezultatus Vyriausioji rinkimų komisija turi paskelbti per savaitę.
Tuo tarpu pravartu prisiminti istorijos faktus, lėmusius šalies Prezidento institucijos ir valstybės vadovo rinkimų raidą.
Laikinojoje sostinėje Kaune 1919 m. balandžio 4 d. Valstybės Taryba įsteigė Prezidento instituciją ir pirmuoju Lietuvos Prezidentu išrinko Antaną Smetoną.
1920 m. gegužės 15 dieną Steigiamasis Seimas paskelbė Lietuvą demokratine respublika. 1920 m. birželio 10 d. paskelbta laikinoji Konstitucija, kurioje buvo įtvirtinta nuostata, jog Respublikos Prezidentą renka Seimas. Iki tol, kol buvo išrinktas Prezidentas, jo pareigas ėjo Seimo Pirmininkas Aleksandras Stulginskis.
1922 m. rugpjūčio 10-ąją buvo priimta Konstitucija ir paskelbti rinkimai į Pirmąjį Seimą. Tų pačių metų lapkričio 13-ąją Seimas išrinko A. Stulginskį Lietuvos Prezidentu.
1923 m. vyko rinkimai į Antrąjį Seimą, kuris A. Stulginskį vėl išrinko valstybės vadovu.
1926 m. birželio 7 d. Trečiasis Seimas Prezidentu išrinko Kazį Grinių. Tautininkai ir krikščioniškosios partijos, remiamos karininkijos, 1926 m. gruodžio 17 d. K. Grinių privertė atsistatydinti. Netrukus, gruodžio 19-ąją, A. Smetona antrą kartą išrenkamas Prezidentu ir remdamasis Tautininkų sąjunga ir iš jos gavęs Tautos vado titulą, išlaikė valdžią 14 metų.
1940 m., Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, Prezidento institucija buvo panaikinta.
Po nepriklausomybės atkūrimo, 1992 m. spalio 25 d., kartu su Seimo rinkimų pirmuoju turu vyko ir konstitucinis referendumas. Buvo priimta Konstitucija, kuri atkūrė ir įteisino valstybės vadovo - Prezidento - instituciją.
Šiuose rinkimuose laimėjus Demokratinei darbo partijai, jos lyderis Algirdas Brazauskas buvo išrinktas Seimo Pirmininku ir tą pačią dieną pradėjo laikinai - iki Prezidento rinkimų - eiti Prezidento pareigas.
1993 m. sausio 25 d. Lietuvoje prasidėjo pirmoji šalies istorijoje Prezidento rinkimų kampanija, kuri tęsėsi iki vasario 14 dienos. Rinkimus laimėjo A. Brazauskas.
Baigiantis penkerių metų kadencijai, A. Brazauskas pareiškė nesieksiąs antrosios kadencijos.
1998 m. sausio 5 d. rinkimuose Lietuvos Prezidentu išrinktas Valdas Adamkus.
2002 m. V. Adamkus iškėlė savo kandidatūrą antrai Prezidento kadencijai, tačiau antrajame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui.
2004 m. Seimas pašalino R. Paksą iš Prezidento pareigų už priesaikos sulaužymą. Iki bus išrinktas naujas Prezidentas, laikinai Prezidento pareigas ėjo Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas.
2004 m. birželio 27 d. Lietuvos piliečiai V. Adamkų antrą kartą išrinko Prezidentu penkerių metų kadencijai.
2009 m. kovo 12 d. Seimas Joną Žemaitį pripažino 1949-1954 metų kovojusios su okupacija Lietuvos valstybės vadovu, faktiškai vykdžiusiu Prezidento pareigas.
2009 gegužės 17 d. Prezidento rinkimus laimėjo tuomet Lietuvos deleguota eurokomisare buvusi nepriklausoma kandidatė D. Grybauskaitė, kuri Lietuvai vadovaus antrąją kadenciją. Pirmą kartą Nepriklausomos Lietuvos istorijoje Lietuvai vadovaus Prezidentė, išrinkta antrai kadencijai iš eilės. 

ELTA ir "Šviesos" inf.« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook