Netekome monsinjoro A. Svarinsko

Netekome monsinjoro A. Svarinsko (0)

2014-07-17

Eidamas 90-uosius metus, mirė disidentas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas. 

Apie tai savo "Facebook" paskyroje pranešė vyskupas Jonas Kauneckas. 
A. Svarinskas gimė 1925-aisiais Ukmergėje, 1942-1946 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1946 m. pavasarį A. Svarinskas išėjo pas partizanus, aprūpindavo juos spauda ir medikamentais. 1946 m. gruodį jis buvo areštuotas ir nuteistas 10 metų pataisos lagerio ir 5 metus tremties Komijos srityje. 
1954-aisiais vyskupas Pranciškus Ramanauskas lageryje slapta suteikė jam kunigo šventimus. 
Grįžęs į Lietuvą, A. Svarinskas buvo nuteistas antrą kartą už antimarksistinės, antisovietinės literatūros laikymą. 1958-1964 m. kalėjo Mordovės lageriuose. 
Vėliau kunigas A. Svarinskas bendradarbiavo 1972 m. pradėtame leisti pogrindiniame leidinyje "Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika", buvo vienas iš Katalikų komiteto tikinčiųjų teisėms ginti įkūrėjas. 
Už pogrindinę, antisovietinę veiklą, jaunimo ugdymą katalikiška dvasia 1983 m. A. Svarinskas buvo areštuotas trečią kartą ir nuteistas 7 metams griežtojo režimo lagerio ir 3 metams tremties. 1983-1988 m. jis kalėjo Čiusavovo rajono griežto režimo lageriuose. 
1988-aisiaisJAV prezidentas R. Reiganas, lankydamasis Maskvoje, paprašė SSRS vadovo M. Gorbačiovo išlaisvinti kunigą A. Svarinską. 1988-ųjų liepą jis buvo paleistas ir ištremtas į Vokietiją be teisės grįžti į tėvynę. 1988-1990 m. jis lankė lietuvių kolonijas visame pasaulyje, 11 kartų buvo susitikęs su popiežiumi Jonu Paulium II. 
Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, jis grįžo atgal į tėvynę, dirbo kardinolo Vincento Sladkevičiaus kancleriu, 1991-1995 m. buvo Lietuvos kariuomenės vyriausias kapelionas. 
1991 m. A. Svarinskas buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatu, vėliau buvo Lietuvos partizanų, šaulių, politinių kalinių ir tremtinių kapelionu, Kavarsko (Anykščių r.) klebonu. 
A. Svarinskas yra apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, Lietuvos nepriklausomybės medaliu ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu. 

ELTA ir "Šviesos" inf.« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook