Balsavimas

Kas laimės antrąjį rinkimų į Seimą turą?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Privačius interesus turės deklaruoti ir gydytojai

Privačius interesus turės deklaruoti ir gydytojai (0)

2014-05-08

L. Pilecko nuotr.

Seimas, priėmęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pataisas, išplėtė privačius interesus deklaruojančių asmenų sąrašą.

Privačius interesus privalės deklaruoti ministerijų kolegijų nariai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariai, gydytojai, odontologai ir farmacijos specialistai, dirbantys biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse bei įmonėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją. 
Šie asmenys pateikti privačių interesų deklaracijas turės iki 2015 m. kovo 1 d.
Taip pat nuspręsta išplėsti sąrašą asmenų, kurių privačių interesų deklaracijų duomenys būtų vieši ir skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje. Viešai bus skelbiami taip pat valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų ir asociacijų, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, vadovų ir jų pavaduotojų, Lietuvos banko darbuotojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovų ir jų pavaduotojų, valstybės politikų visuomeninių konsultantų, padėjėjų, patarėjų, ministerijų kolegijų narių deklaracijų duomenys. Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narių, taip pat gydytojų, odontologų ir farmacijos specialistų, dirbančių biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, deklaracijų duomenys irgi bus skelbiami viešai. 
Išimtis galios asmenims, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą, bei jų sutuoktiniams, sugyventiniams ir partneriams. Taip pat negalės būti viešinami ir skelbiami tokie privačių interesų deklaracijoje nurodyti asmens duomenys kaip asmens kodas, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris, ypatingi asmens duomenys, kiti duomenys, kurie negali būti skelbiami pagal galiojančius įstatymus. Be to, galės būti neskelbiami kitos sandorio šalies fizinio asmens duomenys, kai sudaromas buitinis sandoris.
Priimtomis pataisomis nutarta viešinti deklaruojančių asmenų sudaromus sandorius, nurodant apytiksles jų vertes ir sandorio šalis. Iki šiol pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintas taisykles sandorių vertę ir kitus duomenis skelbti buvo neprivaloma.
Už teisės akto pakeitimus balsavo 79 Seimo nariai, prieš balsavusiųjų nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras.

ELTA ir "Šviesos" inf.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook