Balsavimas

Ar tinkamai prižiūrimos gatvės Jurbarke?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Direktorių nušalino nuo pareigų

Direktorių nušalino nuo pareigų (16)

2018-02-08

Vasario 8-oji Jurbarko šilumos tinklų filiale prasidėjo skandalu – nelaukiant kovo 1-osios, Jurbarko šilumos tinklų filialo paskutinės gyvavimo dienos, buvo nušalintas ir atleistas filialo direktorius Darius Virvilas. Jo įgaliojimus perėmė į Jurbarką iš pat ryto atvykęs AB „Kauno energija“ Teisės ir pirkimų departamento direktorius Vytautas Macionis.

Dar pernai lapkričio 24 d. AB „Kauno energija“ valdyba priėmė sprendimą likviduoti filialą Jurbarko šilumos tinklai, paliekant tik Jurbarko katilinę. Dėl filialo likimo sunerimę darbuotojai kreipėsi į politikus – Seimo narį Ričardą Jušką ir rajono merą Skirmantą Mockevičių. Žmonės ragino ne tik tinkamai atstovauti savo rinkėjams, bet ir prisiminti, kad Jurbarko r. savivaldybės taryba yra AB „Kauno energija“ akcininkė, nors dideliam bendrovės katile tų akcijų teturi vos kruopelę, 92,84 proc. akcijų valdo Kauno m. savivaldybė.

Jurbarko šilumos tinkluose planuojamose permainose grėsmių įžvelgė rajono tarybos opozicija, šio klausimo neišleidusi iš dėmesio lauko. Nors bendrovės valdyba sprendimą dėl Jurbarko priėmė 2017-ųjų lapkritį, savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius su didžiausios AB „Kauno energija“ akcininkės – Kauno m. savivaldybės meru Visvaldu Matijošaičiu susitiko tik sausio 17 d. Meras grįžo nusiraminęs, kad visi planuojami pokyčiai turi pateisinamą siekį – stabilų šilumos tiekimą ir minimalias kainas vartotojams.

Iki tol rajono vadovai teigė, kad apskritai niekas nevyksta, mat iš „Kauno energijos“ nėra gavę jokio oficialaus dokumento apie Jurbarko filialo naikinimą, nors Jurbarko šilumos tinklų direktorius apie numatomus pokyčius buvo informuotas iškart po lapkričio 24 d. vykusio „Kauno energijos“ valdybos posėdžio.

Savivaldybė pati paprašiusi tokią informaciją gavo tik sausio 22 d., o atsakymas liudijo, kad oficialaus pranešimo mūsų valdžia galėjo laukti dar ir šiandien. Remiantis AB „Kauno energija“ atsakymu, sprendimus dėl bendrovės struktūrinių pokyčių priima valdyba, o LR akcinių bendrovių įstatymas esą nenumato, kad bendrovė apie tai turi informuoti akcininkus.

Tame pat rašte AB „Kauno energija“ patvirtino, kad vietoje filialo telikus katilinei bus atleidžiami darbuotojai – darbo sutartys turėtų būti nutrauktos su devyniais iš 31. Kol rajono valdžia bandė įsitikinti, ar „Kauno energijos“ žingsniai tikri, kalbos virto kūnu, tapo aišku, kad filialo nuo kovo 1 d. neliks.

Sausio 25 d. rajono tarybos posėdyje Jurbarko šilumos tinklų filialo klausimą visu aštrumu kėlė liberalai. Buvo nutarta prašyti AB „Kauno energija“ valdybos stabdyti 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimo „Dėl naujos AB „Kauno energija“ valdymo struktūros patvirtinimo“ 1 punkto vykdymą, kuris susijęs su Jurbarko šilumos tinklų filialu. Jurbarko r. savivaldybės taryba tikėjosi, kad AB „Kauno energija“ nesiims numatytos pertvarkos, kol bus suderintos pozicijos, numatyti veiksmai, užtikrinantys nepertraukiamą šilumos energijos ir karšto vandens tiekimą Jurbarko r. savivaldybės gyventojams.

Mero potvarkiu sausio 29 d. buvo sudaryta darbo grupė, kuri raštiškai išsakė lūkesčius AB „Kauno energija, prašydama iki vasario 9 d. apie priimtus sprendimus informuoti savivaldybės tarybą.  Jurbarko politikai netgi deklaravo nusiteikimą viešąjį interesą ginti teisme.

Nežinia, ar rytoj kokio nors atsakymo sulauks Jurbarko r. savivaldybė, tačiau vasario 7 d. posėdžiavusi AB „Kauno energija“ valdyba ėmėsi ne raštų rašymo, o konkrečių veiksmų. Vasario 8 d. buvo nušalintas ir atleistas Jurbarko šilumos tinklų filialo direktorius D. Virvilas, o jo įgaliojimus perėmė bendrovės Teisės  ir pirkimų departamento direktorius V. Macionis.

Pagal galiojančią tvarką, filialo direktorių skiria ir atleidžia AB „Kauno energija“ valdyba. „Matyt, toks buvo valdybos sprendimas. Suprantu, kad atsidūriau kitoje barikadų pusėje“, – sakė akimirksniu darbo netekęs D. Virvilas.

Atsakymo iš AB „Kauno energija“ sulaukė ir rajono savivaldybė. Kaip teigia meras S. Mockevičius, bendrovė konstatuoja, kad nėra pagrindo atšaukti AB „Kauno energija“ valdybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimą, kuriuo naikinamas Jurbarko šilumos tinklų filialas. Pasak mero, ateinantį antradienį ketina rinktis šiuo klausimu sudaryta darbo grupė, rajono taryboje dirbančioms partijoms atstovaujantys politikai, kurie ir spręs, ar Jurbarko šilumos tinklų filialo reikalai bus perkelti į teisminį procesą.

AB „Kauno energija“ valdybos pirmininko Ramūno Paškevičiaus pasirašytame rašte tvirtinama, kad vasario 7 d. posėdžiavusi bendrovės valdyba pritarė „Kauno energijos“ administracijos parengtam filialo vykdomų funkcijų integravimo į bendrovės valdymo struktūrą nuo 2018 m. kovo 1 d. planui. Pagal valdybos pirmininko raštą galima numanyti ir kiek darbuotojų liks. Naujojoje bendrovės valdymo struktūroje vietoje dabar Jurbarko šilumos tinklų filiale dirbančio 31 žmogaus numatyta palikti 14 nutolusių darbo vietų, kas, pasak valdybos pirmininko R. Paškevičiaus, pilnai užtikrins tolesnį Jurbarko katilinės darbą, aprūpinant Jurbarko gyventojus šiluma. Bendrovės valdyba įsitikinusi, kad jokių įstatymų ar kitų bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų nepažeidė, todėl ir nuo parengto plano nukrypti neketina.

AB „Kauno energija“ atstovas ryšiams su visuomene Ūdrys Staselka ketvirtadienį teigė, kad bendrovės valdybos sprendimai logiški – šiuo metu visoje „Kauno energijoje“ vykdomi organizacinės valdymo struktūros pakeitimai. Ne išimtis ir Jurbarko filialas. „Norime tik pabrėžti, kad visi pakeitimai vykdomi tam, kad būtų mažinamos bendrovės sąnaudos ir mažėtų šilumos kaina Jurbarko ir Kauno gyventojams“, – sakė bendrovei atstovaujantis Ū. Staselka.

Kaina už šildymą gyventojams svarbi – nei Kauno, nei Jurbarko politikai dėl to nesiginčija. Tačiau jurbarkiečiams turi rūpėti ir šilumos tinklų filialo, o pagal planą nuo kovo 1 d. Jurbarko katilinės perspektyvos. Kitaip galime atsidurti prie suskilusios geldos, ir kaltų ieškoti bus per vėlu.

Jolita Pileckienė« Atgal

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook