Gyventojai durpininkų planams Dainių pelkėje nepritaria

Gyventojai durpininkų planams Dainių pelkėje nepritaria (4)

2019-09-03

Durpių gavyba ir perdirbimu užsiimantys verslininkai siekia iškirsti mišką ir pradėti eksploatuoti durpyną. G. Šimboro nuotr.

Jurbarkų seniūnijoje aplink Dainių pelkę esančių kaimų žmonės nesutinka, kad būtų iškirstas Dainių miškelis, pradėtos kasti ir perdirbti durpės. Gyventojų nuomonei praėjusį ketvirtadienį pritarė ir rajono savivaldybės taryba. Tačiau nežinia, ar į gyventojų nuomonę ir rajono tarybos sprendimą bus atsižvelgta, mat Dainių pelkės likimas sprendžiamas ir teismuose.

Dainių pelkės istorija tęsiasi daugiau nei dešimtmetį – nuo tada, kai 2006 m. Lietuvos geologijos tarnyba išdavė leidimą UAB „Presto durpės“ naudoti Dainių pelkės išteklius.

Pelkės teritorija, beveik 160 hektarų, su čia užaugusiu miškeliu, priklauso valstybei. Tuomet prieš išduodant šį leidimą buvo atliktas būsimo durpyno ir durpių perdirbimo įmonės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Jį be pastabų tyliai suderino ir patvirtino Jurbarko r. savivaldybė, kuriai tuo laiku vadovavo meras Aloyzas Zairys.

Tačiau UAB „Presto durpės“ į Dainių pelkę kojos nekėlė bene dešimtmetį – durpynas tyliai laukė savo eilės, o aplinkinių kaimų gyventojai praktiškai nieko nežinojo apie jau suderėtus verslininkų planus.

Per tą laiką ir Dainių miškelis gerokai paaugo, ir rajono vadovai kelis kartus pasikeitė. Dėl pasikeitusių aplinkybių durpių gavybos ir perdirbimo Dainių pelkėje reikalus su rajono savivaldybe prireikė suderinti iš naujo.

Sužinojus, kad durpių verslu užsiimanti UAB „Presto durpės“ pirmiausia turės iškirsti Dainių miškelį ir vietoje jo atsiras plynas laukas, reikės nusausinti pelkę, statyti durpių kasimo ir perdirbio mechanizmus, bus supiltos džiovinamų durpių rietuvės ir dėl to atsiranda sąlygos kilti dulkėms ir gaisrams, prieš tokius durpininkų ketinimus sukilo aplinkinių kaimų ir Jurbarko gyventojai. Mat Dainių pelkė yra netoli miesto, o Lietuvoje beveik kasmet kyla gaisrų kuriame nors durpyne. Todėl ir rajono vadovai, ir rajono savivaldybės taryba atsisakė iš naujo derinti Dainių pelkės eksploatavimo planus.

Tiesa, ir tie seni durpininkų planai rajono tarybos nariams ir visuomenei detaliau atskleisti buvo tik šį pavasarį, kai savivaldybės taryba, gindama viešąjį interesą išsaugoti švarią aplinką, nepabloginti aplinkinių vietovių ir Jurbarko žmonių gyvenimo kokybę, atsisakė iš naujo derinti durpių kasybos ir perdirbimo Dainių pelkėje planus.

Pirmą kartą ankstesniame, 2006 m. savivaldybės suderinime, Dainių pelkė nežinia kodėl buvo nurodyta esanti toli nuo miesto ir gyvenviečių, net Eržvilko seniūnijoje. O dabartinis meras Skirmantas Mockevičius nesutinka vadovautis 2003-2006 m. atliktais vertinimais ir suderinimais, nes per šešiolika metų daug kas pakito. Mero įsitikinimu, poveikį aplinkai reikia vertinti iš naujo. Meras, siekdamas išsiaiškinti aplinkinių kaimų gyventojų nuomonę, šių metų kovo 19 d. potvarkiu inicijavo vietos gyventojų apklausą.

Dėl atsisakymo suderinti projektus ir surengtos gyventojų apklausos UAB „Presto durpės“ savivaldybę apskundė teismui, nes tvirtino, kad apklausa yra neoficiali, todėl niekinė, rezultatus galima numanyti, surengta ne pagal teisinius reikalavimus, ir tvirtino, jog UAB „Presto durpės“ duomenimis gyventojų nuomonė yra kitokia – žmonės pritaria, tik ir laukia, kada pradės gamybą ir siūlosi į darbą. 

Tuomet meras S. Mockevcičius kreipėsi į rajono tarybą, prašydamas nustatyti gyventojų apklausos surengimo tvarką. Ją nustačius, meras šių metų gegužės 3 d. potvarkiu „Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Dainių kaime planuojamos durpių gavybos paskelbimo“ oficialiai paskelbė aplinkinės Jurbarkų seniūnijos teritorijos – Dainių, Dainių II, Užvajočių, Gedžių, Giedrių, Klišių, Kriščiaviškės, Lukšių, Meškininkų, Rauktiškių, Rukšnių, Vajotų ir Saukų kaimų gyventojų apklausą, kuri padėtų pagal nustatytus teisinius reikalavimus išsiaiškinti, ar pritaria jie, ar nepritaria, kad Jurbarkų seniūnijos Dainių kaime būtų kertamas miškas ir kasamos durpės.

Registrų centro duomenimis šioje teritorijoje gyvena 543 turintieji teisę dalyvauti apklausoje gyventojai. Apklausa vyko nuo gegužės 13 iki 24 d. Joje dalyvavo 239 gyventojai, arba 44,02 tokią teisę turinčiųjų. Tam, kad būtų kertamas Dainių miškelis ir pradėta durpių gavyba, pritarė vienas gyventojas (0,42 proc. balsavusiųjų), nepritarė 238 gyventojai (99,58 proc. balsavusiųjų).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nurodo, kad rajono taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą klausimą, jei savo nuomonę tuo klausimu pareiškė ne mažiau kaip 15 proc. apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Tad rugpjūčio 29 d. rajono taryba apsvarstė apklausos rezultatus ir pritarė gyventojų apsisprendimui – Dainių miškelio iškirtimo ir durpių gavybos ir perdirbimo Dainių pelkėje projekto rajono taryba, gindama viešąjį interesą, nederins ir jam nepritars. 

Tačiau durpininkai neketina nusileisti ir siekia priversti rajono savivaldybę neprieštarauti jų veiklai Dainių pelkėje. Rajono savivaldybės Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, laikinai einanti ir savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Rūta Vančienė sako, kad UAB „Presto durpės“ ir rajono savivaldybės byla Kauno apygardos administraciniame teisme turėtų būti nagrinėjama šio mėnesio pabaigoje.

Gintautas Šimboras« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook