Balsavimas

Ar turite savo favoritą tarp septynių kandidatų į Jurbarko r. savivaldybės merus kovo 3 d. rinkimuose?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Jurbarko šilumos tinklų darbuotojai filialą gina raštais

Jurbarko šilumos tinklų darbuotojai filialą gina raštais (8)

2018-01-10

Rajono mero Skirmanto Mockevičiaus antradienį sukviestiems politinių partijų atstovams permainų kontū- rus braižė filialo Jurbarko šilumos tinklai direktorius Darius Virvilas. J. Pileckienės nuotr.

Kol rajono valdžia laukia oficialių žinių iš AB „Kauno energija“, Jurbarko šilumos tinklų darbuotojai filialą bando apginti raštais. Ne tik bijodami prarasti darbą, bet ir signalizuodami apie jurbarkiečiams galimai kilsiančias problemas, sausio 2 d. jie kreipėsi į Seimo narį Ričardą Jušką ir savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių.

Atsakymo neišgirdo

Nuogirdos apie Jurbarko šilumos tinklų laukiančias permainas suformavo klausimus rajono vadovams. Praėjusių metų lapkričio 30 d. vykusiame rajono tarybos posėdyje opozicija jau garsiai išsakė nuogąstavimus, tačiau išsamaus atsakymo nesulaukė nei iš rajono mero S. Mockevičiaus ar kurio kito savivaldybės vadovo, nei iš tarybos nario, Jurbarko šilumos tinklų filialo direktoriaus Dariaus Virvilo.

Meras tarybai teigė, kad jokios informacijos neturi. Tą patį jis pakartojo ir po naujųjų metų – oficialių žinių Jurbarko r. savivaldybė negavo. Nebuvo meras susitikęs ir su Kauno savivaldybės vadovu, AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos pirmininku Visvaldu Matijošaičiu. Pasak mero, nors ne kartą bandė, pasirodė, kad suderinti susitikimo laiką gana sudėtinga.

Užtat kitas laikrodis tiksi žymiai greičiau – tikrąją padėtį dar prieš minėtą rajono tarybos posėdį turėjo žinoti filialo direktorius D. Virvilas, priklausantis valdančiajai daugumai. O ši prieš kiekvieną tarybos posėdį dar renkasi į savo pasitarimą, todėl informacija apie lapkričio 24 d. AB „Kauno energija“ valdybos priimtą sprendimą savivaldybės vadovus ir politikus galėjo pasiekti anksčiau.

Rajono taryba lapkričio 30-ąją kalbėjo apie AB „Kauno energija“ planuojamas investicijas, tačiau nesileido į diskusijas apie filialo Jurbarko šilumos tinklai likimą. Investicijoms dėl dar vieno biokuro katilo įrengimo politikai pritarė ir atkreipė dėmesį, kad bendrovė prašo pritarimo investicijoms Jurbarko katilinėje, o ne filiale Jurbarko šilumos tinklai. Taryba bandė apsidrausti, sprendime įrašydama, kad investicijos derinamos Jurbarko šilumos tinkluose.

Nors filialą gindami rajono politikai sprendimu akcentavo, kad investicijos turi būti planuojamos Jurbarko šilumos tinkluose, o ne Jurbarko katilinėje, AB „Kauno energija“ dar lapkričio 29 d. Jurbarko šilumos tinklų direktorių informavo apie jau priimtus sprendimus. O jie – labai aiškūs. Pirmasis – 2017 m. lapkričio 24 d. AB „Kauno energija“ valdyba patvirtino bendrovės valdymo struktūrą be filialo Jurbarko šilumos tinklai. Filialo veikla nutraukiama nuo šių metų kovo 1 d. Antrą svarbų dokumentą lapkričio 29 d. pasirašė „Kauno energijos“ generalinis direktorius Rimantas Bakas. Jo įsakymu apie valdybos sprendimą informuotas filialo vadovas ir įpareigotas su bendrovės valdymo struktūros pakeitimais supažindinti darbuotojus.

Žmonės sunerimę

AB „Kauno energija“ valdybos sprendimas skaudžiai kirto Jurbarko šilumos tinklų darbuotojams. Seimo nariui R. Juškai ir savivaldybės merui S. Mockevičiui adresuotame rašte teigiama, kad filialui nustojus egzistuoti kaip savarankiškai veikiančiam struktūriniam padaliniui bus atleista didžioji dalis patyrusių energetikos specialistų, kurių skaičius dėl darbo organizavimo pertvarkų ir taip visą laiką buvo mažinamas. 2000 m. filiale dirbo 51 darbuotojas, dabar telikę 31.

„Šilumos tiekimo organizavimas Jurbarko miesto vartotojams yra labai svarbi funkcija. Tai nuolatinis ir atsakingas darbas su potencialiai pavojingais įrenginiais, nepertraukiamo šilumos energijos gamybos ir tiekimo Jurbarko miesto vartotojams užtikrinimas, operatyvus reagavimas įvykus avarijai ar gedimui katilinėje arba šilumos tinkluose. Mūsų manymu, sugriautas efektyviai veikiantis šilumos energijos gamybos ir tiekimo priežiūros administravimas neigiamai atsilieptų Jurbarko šilumos vartotojams, nes tiek visų įrenginių eksploatavimo organizavimas, tiek sutartinių ir mokėjimo problemų sprendimai būtų vykdomi Kaune“, – rašoma darbuotojų pasirašytame rašte.

Darbuotojai Seimo nario ir savivaldybės mero prašo atstovauti savo rinkėjams, padedant išsaugoti modernią ir sklandžiai dirbančią įmonę bei darbo vietas. Kartu su kitais darbuotojais raštą pasirašė ir filialo direktorius D. Virvilas, nors pats yra ne tik rajono tarybos narys, bet ir valdančiajai daugumai priklausantis politikas. Būtent šios daugumos ir rajono vadovų sprendimo dabar labiausiai laukia sunerimę filialo darbuotojai.

Ieško sprendimo

Seimo narys R. Juška sausio 4 d. raštu kreipėsi į didžiausio AB „Kauno energija“ akcininko – Kauno savivaldybės – merą V. Matijošaitį. R. Juška teigė suprantantis ekonominius svertus optimizuojant kaštus įmonėje, tačiau akcentavo, kokios jautrios bus socialinės pasekmės, kai nedideliame rajono centre trisdešimt žmonių liks be darbo.

R. Juška pasigedo AB „Kauno energija“ valdybos ir Jurbarko r. savivaldybės vadovų bei rajono tarybos bendradarbiavimo priimant tokį svarbų sprendimą, todėl mano, kad bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba galėtų dar kartą apsvarstyti filialo naikinimo klausimą. Seimo narys prašė rasti galimybę stabdyti AB „Kauno energija“ valdybos sprendimą ir lygiagrečiai svarstyti Jurbarko šilumos tinklų atskyrimo nuo AB „Kauno energija“ galimybę. „Manau, kad diskusijos dėl tolimesnės filialo veiklos dar nebaigtos, klausimas turėtų būti labiau išdiskutuotas ir tenkinti abi puses“, – sakė R. Juška.

Sukvietė politikus

Į rajono merą kreipėsi ne tik filialo darbuotojai, bet ir politikai. Sausio 4 d. tarybos narys Vidmantas Juzėnas, išreikšdamas opozicijos nerimą, raštu merui priekaištavo dėl pavojingos tylos. „Gerbiamas mere, jau bent tris kartus klausiau, kokia Jūsų ir rajono vadovybės pozicija dėl filialo Jurbarko šilumos tinklai panaikinimo nuo 2018-03-01, tačiau tyla iki šiol“, – sakė V. Juzėnas ir prašė mero išreikšti savo nuomonę, viešai pasidalyti turima informacija, prašyti filialo ar AB „Kauno energija“ vadovų pateikti konkrečius skaičius apie finansinę situaciją, turtą ir inicijuoti diskusiją Jurbarko šilumos tinklų filiale.

Vakar pasitarti dėl kilusios situacijos savivaldybės meras S. Mockevičius sukvietė rajono taryboje dirbančių partijų atstovus. Jurbarko šilumos tinklų filialo direktorius D. Virvilas tarybos nariams pristatė planuojamą reorganizaciją. Mero teigimu, jokios konkrečios žinios iš AB „Kauno energija“ savivaldybė ir dabar nėra gavusi. „Patys užklausėm informacijos“, – sakė meras.

Vos 1,7 proc. AB „Kauno energija“ akcijų turinčios savivaldybės nuomonė ar interesai didžiajam akcininkui – Kauno miesto savivaldybei – atrodytų, visai neįdomūs. Tačiau Jurbarko šilumos tinklų darbuotojai pasigenda ne tik informacijos ar bendradarbiavimo iš bendrovės ir akcininkų, bet ir Jurbarko r. savivaldybės vadovų atkaklumo. Dėl filialo ir savo likimo nežinomybę išgyvenantys darbuotojai mano, kad valdžiai neskauda, o jei būtų kitaip, sugebėtų susitikti ir su Kauno meru, ir su AB „Kauno energija“ valdžia.

Kol rajono vadovai laukia informacijos, šiokie tokie reformos kontūrai aiškėja. Panaikinus filialą, Jurbarke liktų 21 darbuotojas, daugiausia būtų atleista filialo administracijoje dirbančių žmonių.

Jolita Pileckienė« Atgal

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook