Klausimas dėl aukštesnių pareigų – be atsakymo

Klausimas dėl aukštesnių pareigų – be atsakymo (6)

2018-12-14

Savivaldybės merui Skirmantui Mockevičiui pradėtą tyrimą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nutraukė, nes savo pačios teiktų rekomendacijų nepagrindė jokiu įstatymu. J. Stanaitienės nuotr.

Gruodžio 12 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Jurbarko r. savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus elgesio, bet neatsakė į klausimą, ar rajono vadovo sprendimas priimti dirbti į Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pareigas konkursą laimėjusią pretendentę buvo teisėtas.

Nuo pradžių

Savivaldybės mero S. Mockevičiaus ir dabartinės Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Rasidos Kalinauskienės pavardės Vyriausioje tarnybinės etikos komisijoje linksniuojamos bene metus. Pirmoji etikos sargų dėmesį atkreipė R. Kalinauskienė, iki pradedant vadovauti bibliotekai dirbusi savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Prieš tai ji buvo savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė, o pasikeitus pareigoms, privalėjo deklaruoti privačius interesus, bet to nepadarė.

Dar 2017 m. liepos 26 d. posėdyje VTEK susipažino su gautu skundu dėl galimo pažeidimo. Paaiškėjo, kad valstybės tarnautoja ne tik nepateikė deklaracijos, bet galimai supainiojo viešus ir privačius interesus. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas R. Kalinauskienė galimai pažeidė skiriant savivaldybės finansinę paramą bendruomenių projektams, mat pati vadovavo Eržvilkiškių bendruomenės centrui. Klaustuką komisija pasidėjo ir dėl to, kad, būdama Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, R. Kalinauskienė sprendė Eržvilko kultūros centro, kuriam laikinai vadovavo jos sutuoktinis, finansavimo reikalus.

VTEK pavedė Jurbarko r. savivaldybės administracijos direktorei Vidai Rekešienei atlikti tyrimą, tad ši sudarė komisiją galimiems pažeidimams išsiaiškinti. Komisijai pateikus išvadą, žodį „galimai“ teko nubraukti ir pripažinti, kad R. Kalinauskienė įstatymą pažeidė.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad asmuo, pažeidęs šio įstatymo 15 str. reikalavimus, sulaukia sankcijos – šiuo atveju R. Kalinauskienė vienus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negalėjo būti skatinama, priimama, skiriama ar renkama į aukštesnes pareigas.

Ir šį Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos fiksuotą pažeidimą, ir savivaldybės administracijos direktorės skirtą nuobaudą R. Kalinauskienė būtų tyliai išgyvenusi, jei ne konkursas Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti. R. Kalinauskienė jį laimėjo, tačiau dėl jos priėmimo į darbą kilo abejonių.

Tikras nebuvo

Savivaldybės meras S. Mockevičius nebuvo įsitikinęs, kad įstatymą pažeidusią R. Kalinauskienę gali priimti į bibliotekos direktorės pareigas. S. Mockevičius kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, prašydamas išaiškinti, kurios pareigos – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojos ar bibliotekos direktorės – yra aukštesnės. Mero paklausimą VTEK nagrinėjo vasario 21 d. ir pateikė nuomonę, kad viešosios bibliotekos direktorės pareigos yra neabejotinai aukštesnės už savivaldybės struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojo pareigas. Atsižvelgdama į tai, rekomendavo įstatymą pažeidusios R. Kalinauskienės į aukštesnes pareigas neskirti.

Komisijos rekomendacijose įstatyminio pagrindimo neradęs meras R. Kalinauskienę skyrė bibliotekos direktore ir sulaukė savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos dėmesio. Gegužės 24 d. merą pasiekė raštiškas VTEK siūlymas panaikinti visus sprendimus, susijusius su R. Kalinauskienės priėmimu į viešosios bibliotekos direktorės pareigas kaip neatitinkančius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo.

Atkaklumas pasiteisino

Net ir sulaukęs gan griežtos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijos, savivaldybės meras S. Mockevičius neskubėjo. Jis atkakliai aiškinosi aplinkybes, galinčias pagrįsti vienų pareigų viršenybę kitų atžvilgiu. Komisijos raštai keliavo į savivaldybę, o iš čia atgal – atsakymai ir paaiškinimai.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija rugsėjo 13 d. pradėjo tris mėnesius trukusį tyrimą dėl S. Mockevičiaus elgesio ir bandė išsiaiškinti, ar mero sprendimai teisėti. Tyrimą vykdę tarnybinės etikos žinovai patys įkliuvo į savo teiktų rekomendacijų pinkles. Komisijai pritrūko aiškumo nustatant, kurios pareigos aukštesnės– Jurbarko r. viešosios bibliotekos direktoriaus ar savivaldybės struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojo.

VTEK išplatintame pranešime teigiama, kad „atsižvelgiant  į tai, kad šios nuostatos nėra konkretizuojamos jokiame teisės akte, VTEK kreipėsi tarnybinės pagalbos į Valstybės tarnybos departamentą, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Seimo kanceliarijos Teisės departamentą, Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnybą bei Vidaus reikalų ministeriją, prašydama pateikti vertinimą ir nuomonę, kurios pareigos laikytinos aukštesnėmis. Tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad nėra aiškaus ir konkretaus teisinio reglamentavimo, kurio pagrindu būtų galima neabejotinai nustatyti šiuo atveju aukštesnes pareigas.“

Nutraukdama tyrimą, VTEK įvertino mero pastangas išsiaiškinti situaciją, tai, kad jis konsultavosi su teisininkais, kreipėsi išaiškinimo į komisiją.

Sprendimas nenustebino

Pasak savivaldybės mero S. Mockevičiaus, VTEK sprendimas jo nenustebino. „Būtų keista, jeigu nesant teisinio pagrindo, būtų buvę kitaip“, – sakė S. Mockevičius. Mero teigimu, komisija įvertino, kad laimėjus konkursą bibliotekos direktorės pareigoms užimti buvo iškart kreiptasi išaiškinimo.

„Prieš priimant sprendimą buvo užklausta VTEK ir, jei būtų buvęs atsakymas, nurodytas įstatymas, draudžiantis priimti, niekas nebūtų priėmęs. Jei būčiau nepriėmęs tokio sprendimo, dažniausiai tokiu atveju žmogus kreipiasi į teismą, būtų reikėję teisme aiškintis“, – kalbėjo meras.

S. Mockevičius patikslino, kad VTEK pirminė rekomendacija buvo grindžiama Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, nustatančiu trijų kategorijų įstaigas. Vadovaujantis šiuo įstatymu nustatyti viršenybę galima tik lyginant tos pačios kategorijos įstaigų pareigybes. Savivaldybė ir biblioteka patenka į skirtingas kategorijas, todėl palyginti, kurios pareigos aukštesnės, neįmanoma.

Savivaldybės mero teigimu, pirminės VTEK rekomendacijos buvo tik komisijos nuomonė. Aiškinantis esmę, komisija užklausė visų galimų institucijų ir sprendimą priėmė remdamasi jų atsakymais. Tiesa ir tai, kad nė viena jų neprisiėmė pareigos aiškinti įstatymų. Meras įsitikinęs, kad priimdamas į darbą R. Kalinauskienę, nesuklydo. „Kas priima sprendimą, turi viską įvertinti ir apsispręsti, nes už jį reikia atsakyti“, – kalbėjo meras S. Mockevičius.

Jolita Pileckienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook