Balsavimas

Ar Jurbarko ligoninė turėtų likti?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Kontrolės ir audito tarnybos bėdų šaknys – gilios

Kontrolės ir audito tarnybos bėdų šaknys – gilios (9)

2018-08-21

Vida Rekešienė, kurios vadovaujamos Kontrolės ir audito tarnybos 2014-2015 m. darbas buvo įvertintas blogai, priekaištų nesulaukė nei iš mero Skirmanto Mockevičiaus, nei iš kitų koalicijos partnerių. J. Stanaitienės nuotr.

Liepos 28 d. „Šviesa“ rašė apie Jurbarko r. savivaldybės kontrolieriaus Sauliaus Jakščio darbu nepatenkinto tarybos nario Daivaro Rybakovo kreipimąsį į Valstybės kontrolę įvertinti šio specialisto darbą. Praėjusią savaitę gautas ir rajono tarybos nariams išplatintas atsakymas paskatino atidžiau pažvelgti į savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą – paaiškėjo daug įdomių dalykų.

Pažadėjo įvertinti

Nepasitenkinimas kontrolieriumi S. Jakščiu kilo birželio mėnesį rajono tarybai ruošiantis tvirtinti Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. veiklos ataskaitą. Jau komitetų posėdžiuose užvirė diskusijos apie savivaldybės kontrolieriaus darbą, jo parengtų ataskaitų apimtį, kokybę ir stilių, seminarų ir kursų pasirinkimą.

Savivaldybės tarybos narys D. Rybakovas kontrolierių kaltino nekompetencija, blogai parengtomis ataskaitomis, viešųjų pirkimų vengimu. Kad turi bėdų su S. Jakščio parengtais dokumentais, pripažino ir Kontrolės komiteto narys Stasys Makūnas. Jis tikino, kad nebuvo nė vienos kokybiškai parengtos kontrolieriaus ataskaitos.

Atlaidesnis S. Jakščiui buvo Kontrolės komiteto pirmininkas Petras Vainauskas, tvirtinęs, kad kontrolierius dirba kaip spėja, ataskaitas kur reikia pataiso ir pamažu tobulėja. Priekaištus S. Jakščiui jis vadino politikavimu ir kerštu už asmenines nuoskaudas.

Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius kontrolieriaus taip pat nebuvo linkęs smerkti, nors jo darbą vertino tik patenkinamai. Meras pritarė S. Jakščio nuomonei, kad vieno žmogaus tarnyboje neužtenka susidoroti su užduotimis ir jas atlikti kokybiškai.

Rugpjūčio 13 d. Valstybės kontrolė D. Rybakovui atsiuntė atsakymą, kuriame patikino, kad įvertins suteiktą informaciją sudarydami 2019 m. savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros planą.

Raštas taip pat buvo persiųstas Savivaldybių kontrolierių asociacijai, kuri savo ruožtu gali įvertinti asociacijos narių veiklą ir išreikšti nuomonę bei teikti pasiūlymus savivaldybėms. Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos išorinei peržiūrai atrenkamos ne rečiau kaip kartą per šešerius metus.

Laikotarpis gali būti sutrumpintas iki trejų metų, jeigu paskutinės peržiūros metu buvo įvertinta, kad savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurta audito kontrolės sistema turi reikšmingų trūkumų ir atlikto audito rezultatai buvo įvertinti III ar IV lygiu.

Visą straipsnį skaitykite laikraštyje arba prenumeruokite elektroninę versiją.

"Šviesos" inform.« Atgal

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook