Lendantis darbo brokas kelia aistras taryboje

Lendantis darbo brokas kelia aistras taryboje (6)

2019-02-06

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė dėl pavėluotai suformuluotų užduočių švietimo įstaigų vadovams buvo linkusi apkaltinti pačią rajono tarybą, o merui Skirmantui Mockevičiui dėl nepadarytų darbų sunkiai sekėsi valdyti emocijas. J. Stanaitienės nuotr.

Nepadaryti darbai, vienasmeniai sprendimai, aklas savo pozicijos gynimas, pykčio proveržiai – visa tai kelia nepasitenkinimą Jurbarko r. savivaldybės tarybos nariams, susiduriantiems su savivaldybės vadovų ir administracijos darbu. Dėl to dažnai kyla audringos diskusijos svarstant, rodos, visai nesudėtingus sprendimų projektus.

Kaltų nėra

Šįkart kaltinimai ir nepasitenkinimas pasipylė svarstant savivaldybės tarybai pateiktą sprendimo projektą, kuriuo siūloma įgalioti Jurbarko r. savivaldybės merą svarstyti ir įvertinti švietimo, kultūros ir sporto įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Jurbarko r. savivaldybės taryba, vadovų metines ataskaitas bei nustatyti veiklos užduotis einamiesiems metams.

Pirmas mūšis užvirė Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komitete, paaiškėjus, kad savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ignoravo pernykštį Švietimo ir mokslo ministrės įsakymą iki balandžio 17 d. nustatyti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų 2018 metų užduotis.

Klausimą pristatydama Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė, pradėjusi dirbti tik praėjusių metų rugpjūtį, sau kaltės dėl nepadarytų darbų neprisiėmė ir patikino, kad negali žinoti, kodėl jie nebuvo padaryti.

Sulaukęs kritikos dėl skyriaus darbo Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius tesugebėjo pasakyti, kad buvo kaip buvo, o dabar yra kitaip. Nutylėta ir kas kaltas dėl tokio aplaidumo. 

Kilo abejonių

J. Jablonskienė paaiškino, kad jai pradėjus dirbti ir neradus nustatytų užduočių švietimo įstaigų vadovams, teko gelbėti padėtį. „Skambinau į Švietimo ir mokslo ministeriją ir ten man patarė tas užduotis nustatyti pavėluotai. Taip būsią geriau nei visai jų neturėti. Tai buvo padaryta lapkritį. Užduotis nustatė meras“, – komiteto narius informavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

Tarybos narys Vidmantas Juzėnas suabejojo, ar meras turėjo teisę tas užduotis nustatyti vienasmeniškai, nes tada tam įgaliojimo jis dar neturėjo – jis turėtų būti suteiktas tik pritariant dabar svarstomam sprendimo projektui. „Skaitykite ministrės įsakymą. Jame sakoma, kad metines veiklos užduotis nustato taryba arba jos įgaliotas asmuo. Pernai mero niekas neįgaliojo“, – dėstė V. Juzėnas. Jis suabejojo, ar tokios užduotys buvo iš viso nustatytos.

„Pagal Vietos savivaldos įstatymą meras tvarko visus su darbo santykiais susijusius klausimus. Todėl jis galėjo tas užduotis nustatyti“, – buvo įsitikinusi J. Jablonskienė.

Pats meras S. Mockevičius pasirėmė Šiaulių pavyzdžiu, kur merui atleidus vieną darbuotoją, ką pagal reglamentavimą galėjo daryti tik savivaldybės taryba, teismas pripažino, kad meras buvo teisus. „Dėl kompetencijos dabar yra daug diskutuotinų įstatymų. Įstatymai nesuderinti. Todėl ir šioje vietoje tarybos ir mero kompetencija nėra išspręsta įstatymais. Taip buvo padaryta. Dabar – įteisinsim“, – dėstė S. Mockevičius.

Dar didesnis nepasitenkinimas kilo V. Juzėnui paprašius tas užduotis parodyti. „Labai noriu su tomis užduotimis susipažinti. Gal gali vedėja jas įkelti į kompiuterį arba atsiųsti el. paštu“? – klausė tarybos narys. Ir sulaukė netikėto atsakymo. „Tikrai nieko viešai nekelsim. Kodėl jos turi būti įkeltos? Jos nustatytos. Ten jokio stebuklo nėra. Ir siųsti nesiųsim. Galit užeiti, parodysim. Viešai tikrai nekelsim. Ar tikrai tarybos nariai turi teisę susipažinti su visais dokumentais, nesu tikras“, – emocijų nevaldė meras.

Tokie mero teiginiai skambėjo itin keistai, ypač, kai Švietimo ir mokslo ministrės įsakyme aiškiai parašyta, kad „Svarstant metų veiklos ataskaitą, su švietimo įstaigos vadovu aptariamos metinės veiklos užduotys, pasiekti veiklos rezultatai ir jų vertinimo rodikliai ir pateikiamas argumentuotas įvertinimas. Įvertinimas kartu su metų veiklos ataskaita skelbiami švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar institucijos, įgyvendinančios savivaldybės ar valstybės dalininko teises, interneto svetainėje ir švietimo įstaigos interneto svetainėje kartu su kitų metų užduotimis ir vadovo kompetencijų ir veiklos tobulinimo rekomendacijomis (kryptimis)“. Iš įsakymo formuluotės aišku, kad šios užduotys jokiu būdu negali būti slaptos. Greičiau, atvirkščiai – galima būtų manyti, kad savivaldybė privalėjo jas paviešinti.

Pasikeitė kaltinimais

Antras mūšis užvirė jau savivaldybės tarybos posėdyje. Liberalas V. Juzėnas kaltino savivaldybės darbuotojus dėl nepaviešintų užduočių bei toliau abejojo jų egzistavimu. „Nuėjau pas vedėją, kad ji man parodytų tas užduotis. Ji rodė man kažkokius laiškus, kuriuos siuntė vadovai. Juose užduotys, kurias jie patys susidarė. Susirinkimo, kur užduotis tvirtino meras, protokolo nėra. Jei nepadarėte to, ką turėjote, taip ir sakykit, bet nereikia meluoti“, – rėžė V. Juzėnas, vėliau patikslinęs, kad meras „galimai melavo“.

Į tarybos nario nuomonę dėl melo meras S. Mockevičius sureagavo skaudžiai. „Jūs, taip kalbėdamas, pats meluojate. Aš niekada nemelavau ir nemeluosiu“, – karščiavosi meras. Jis dar kartą patikino, kad užduotys buvo nustatytos.

Abejoti, kad užduotys buvo nustatytos, greičiausiai neverta – iki sausio 20 d., pagal ministrės įsakymą, švietimo įstaigų vadovai turi pateikti veiklos užduočių įgyvendinimo ataskaitas. Dauguma vadovų tai jau padarė, ir ataskaitose galima matyti, kokios užduotys buvo suformuluotos. Galima būtų diskutuoti dėl to, ar vadovai gali atsiskaityti už metus, kai užduotys buvo suformuluotos prieš tris mėnesius. „Tai buvo naujas dalykas, turėjome skubėti, todėl taip viskas ir gavosi. Įsivažiuosime ir bus gerai“, – įsitikinusi Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja J. Jablonskienė.

Skubėjo taisyti padėtį

Pasak Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos, pernai spalio 18 d. buvo surengtas švietimo įstaigų vadovų susirinkimas, kuriame pasakyta, kad reikės užduočių. „Nutarėme, kad iki spalio 24 d. vadovai patys suformuos po tris užduotis, kurias vėliau aptarsime. Aš netgi rekomendavau kelias – etatinio apmokėjimo įvedimą, finansinių išteklių valdymą ir panašiai. Visiems tos užduotys buvo panašios, kai kas išskyrė tai, kas aktualu jų mokyklai. Viskas vyko esant ekstremaliai situacijai – tą darbą turėjome atlikti kuo greičiau“, – kaip vyko darbas aiškina J. Jablonskienė.

Vadovų paruoštos užduotys su meru ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja buvo apsvarstytos ir priimtos lapkričio 7 d. Pasak J. Jablonskienės, tada buvo suformuotos užduotys ir Jurbarko r. kūno kultūros ir sporto centrui. „Sporto centras jų taip pat neturėjo. Buvo parengtos užduotys tik kultūros centrams“, – kad ne viskas, kas turėjo būti atlikta anksčiau, buvo padaryta, pakartojo skyriaus vedėja.

J. Jablonskienė buvo linkusi Vietos savivaldos ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymų apibrėžimais pateisinti tai, kad meras užduotis nustatė be tarybos įgaliojimo. Tarybos posėdyje ji netgi papriekaištavo tarybos nariams, kad jie nepasiūlė nustatyti užduočių iki praėjusių metų balandžio 17 d.

Kas nedirba, tas neklysta, tačiau nevertėtų savo darbo broko maskuoti pykčiu, nenoru pasiaiškinti, klaidų nepripažinimu ir viešumo vengimu. Tarybos posėdyje meras S. Mockevičius netgi sulaukė tarybos narių pastabų dėl nevaldomo pykčio ir nepagarbos tarybos nariams.

Dabartinės valdžios kadencijai artėjant prie pabaigos įtampa kyla vis dažniau. Ir ne veltui – vis dažniau valdantieji įstatymus ir reglamentą traktuoja taip, kaip patogiau, praplečiamos kompetencijos ribos, nevengiama smulkių pažeidimų, dėl kurių, žinia, niekam nekils noro bylinėtis teismuose. Tačiau pykčio, nesugebėjimo bendrauti ir ypač bėgimo nuo viešumo kelias visada veda į pakalnę.

Jūratė Stanaitienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook