Nauji autobusai grąžino seniai pamirštą tvarką

Nauji autobusai grąžino seniai pamirštą tvarką (0)

2019-01-23

Kad Jurbarko r. savivaldybė gaus tris naujus mokyklinius autobusus, paaiškėjo dar praėjusią vasarą, tačiau diskusijos dėl jų rajono taryboje užvirė tik lapkritį, kai autobusėliai pasiekė mokyklas ir prireikė patvirtinti etatus vairuotojams.

Kitaip nei visur

Geltonieji autobusiukai į kelius pirmą kartą išriedėjo 2000-aisiais. Valstybė parinko ne patį pigiausią būdą pasirūpinti mokinių pavežėjimu – mokykliniai autobusiukai buvo perduodami savivaldybėms su visa jų išlaikymo našta. Tokios sistemos kritikams kliuvo ir tai, kad geltonieji autobusai buvo vos 19 vietų ir vargiai tenkino mokinių pavežėjimo poreikį.

Jurbarko r. savivaldybė pirmoji šalyje ėmė svarstyti, kaip pigiau išlaikyti mokyklinius autobusus ir tuo pačiu suteikti reikiamą paslaugą mokykloms. Be to, pačioms mokykloms eksploatuojant mokyklinius autobusus pasitaikydavo ir piktnaudžiavimo – buvo sunkiau sužiūrėti, už kokias kainas perkamas kuras ir atsarginės dalys, ar visada autobusas veždavo ten, kur reikia ir panašiai. 2005 m. savivaldybės taryba priėmė sprendimą sudaryti koncesijos sutartį su konkursą laimėjusia savivaldybės įmone „Jurbarko autobusų parkas“ ir pavesti jai eksploatuoti geltonuosius autobusiukus. Dar po penkerių metų su įmone buvo sudaryta tiesioginė sutartis.

Tokia praktika tiko visiems – ir savivaldybei, sumažinusiai mokinių pavežėjimo išlaidas, ir mokykloms, kurioms nereikėjo rūpintis transporto priemonių eksploatacija, ir autobusų parkui, galėjusiam racionaliau sudėlioti maršrutus ir užtikrinti mokinių pavežėjimą visame rajone. Kritikos sulaukta tik iš Švietimo ir mokslo ministerijos, kuriai Jurbarko r. savivaldybės pasirinktas būdas neįtiko.

Šiuo metu UAB „Jurbarko autobusų parkas“ naudoja 11 savivaldybei priklausančių mokyklinių autobusų.

Žingsnis atgal

Praėjusių metų birželį Jurbarko r. savivaldybės taryba pritarė sprendimui priimti savivaldybės nuosavybėn tris mokyklinius autobusus ir juos perduoti mokykloms. Tokio sprendimo prireikė gavus Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro raštą, kuriuo savivaldybė buvo informuota, kad komisijos, skirstančios mokyklinius autobusus, siūlymu, šie skirti Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinei mokyklai ir Naujamiesčio progimnazijai.

Rašte nurodytos ir sąlygos: autobusai turi būti naudojami tik perdavimo dokumentuose numatytai veiklai mažiausiai iki 2025 m. Savivaldybė įsipareigoja padengti visas tiesiogines autobusų eksploatavimo išlaidas, tarp kurių – ir vairuotojo darbo užmokestis, kuras, draudimo, techninių apžiūrų, remonto išlaidos. Savivaldybė įpareigojama turto neperduoti, neparduoti, neišnuomoti ir kitaip neperleisti jo kitiems asmenims ar organizacijoms, nenurodytoms perdavimo dokumentuose.

Tokie ministerijos reikalavimai užkirto kelią savivaldybei šiuos tris geltonuosius autobusiukus naudoti taip, kaip anksčiau, ir perduoti juos „Jurbarko autobusų parkui“. Autobusai turėjo būti atiduoti mokykloms, kurios pačios privalo rūpintis jų eksploatacija ir samdyti vairuotojus. Sutikus autobusus priimti, kartu buvo sutikta ir su tokiomis sąlygomis.

Kad būtų galima šias sąlygas išpildyti, teko keisti ir savivaldybėje galiojantį mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašą. Apraše numatyta tvarka, kaip tvirtinami maršrutai, tvarkaraščiai, būtinybė patvirtinti vairuotojo pareiginį aprašą ir kitos pareigos mokyklų, turinčių autobusų, administracijoms. Keičiant aprašą rajono taryboje klausimų nekilo.

Užvirė diskusija

Aštri diskusija dėl mokyklinių autobusų plykstelėjo tik lapkritį, kai tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl papildomo vairuotojo etato Skirsnemunės mokykloje. „Kitos mokyklos jau buvo vairuotojo etatą įtraukusios anksčiau tvirtinat maksimalų leidžiamą etatų skaičių. Skirsnemunės mokykla autobusą gavo vėliausiai, ir tas vairuotojo etatas liko nepatvirtintas“, – kodėl prireikė atskiro sprendimo lapkritį aiškino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė.

Tada tarybos nariams ir kilo begalė klausimų: kodėl autobusai bus skiriami mokykloms, o ne perduoti autobusų parkui, kodėl reikia atskirų etatų vairuotojams, ar negalima pirkti vairuotojo paslaugos, o ne juos įdarbinti, ar vėl nebus piktnaudžiaujama galimybe autobusais naudotis kada nori.

Veltui J. Jablonskienė citavo turto perėmimo raštus ir susirašinėjimus su Švietimo ir mokslo ministerija, tarybos narių niekaip nepavyko įtikinti, kad autobusų jokiu būdu negalima perduoti „Jurbarko autobusų parkui“. „Anksčiau mokyklinių autobusiukų įsigijimą finansavo valstybės biudžetas, todėl ir nebuvo papildomų sąlygų, o šie autobusai skirti vykdant Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą, ir sąlygos griežtai nurodytos“, – kartojo vedėja.

Labiausiai sprendimu buvo nepatenkinta opozicija, liberalas Gvidas Byčius įtikinėjo, kad tarybos nariai neišgirdo atsakymo, kodėl autobusus būtina palikti eksploatuoti mokykloms, ir reikalavo klausimą atidėti, o Vidmantas Juzėnas netgi įžvelgė, kad tarybos nariai buvo apgauti, kai priimant sprendimą dėl mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo buvo panaikintas punktas, leidžiantis juos perduoti autobusų parkui.

Politikai demonstravo susirūpinimą, kad padidės biudžeto išlaidos, kad griūna Jurbarko r. savivaldybėje seniai galiojanti mokyklinių autobusiukų naudojimo tvarka, kaltino vieni kitus politikavimu, tačiau sprendimui priimti balsų užteko.

Naudoja skirtingai

Po visų mūšių taryboje mokyklos ėmė įgyvendinti priimtus sprendimus – pasitvirtino mokyklinių autobusų naudojimo tvarkas, įdarbino vairuotojus.

Puikiai mokykliniu autobusiuku naudojasi prieš pat rugsėjį jį gavusi Veliuonos gimnazija. Jai atiteko beveik 41 tūkst. Eur vertės „Iveco Daily 50C15“ autobusas. Pasak gimnazijos direktorės Vidos Greičiūtės, visu etatu įdarbintas vairuotojas Kęstutis Mockus, kurio kieme autobusas ir laikomas. „Uždarius Raudonės mokyklą, dalis vaikų atėjo pas mus. Jiems atvežti į mokyklą ir po pamokų parvežti namo pirmiausia ir skirtas autobusas“, – tikina V. Greičiūtė.

Ryte autobusas paima susirinkusius vaikus prie Raudonės seniūnijos, kad jiems netektų į stotelę eiti pavojinga gatve, o po pamokų 14, 15 ir 16 val. veža juos atgal. Pasak V. Greičiūtės, mokykloje patvirtinta autobuso naudojimo tvarka leidžia tuo laiku, kai nereikia vaikų vežti į ar iš mokyklos, jį naudoti kitiems tikslams. Numatyta vežti vaikus į saviraiškos renginius, ekskursijas, mokytojams važiuoti į kvalifikacijos kėlimo kursus, naudoti gimnazijos reikmėms – parvežti knygas ar kitas priemones. „Mes turime mokinę, kuriai mokymas skirtas namuose, todėl autobusėliu galima pas ją nuvežti mokytojus. Taip pat, pasinaudoję kitų mokyklų patirtimi, įsirašėme, kad autobusą galima naudoti gimnazijos bendruomenės artimųjų laidotuvėms. Bet kokiu atveju visos kitos paskirtys galimos tik tada, kai autobuso nereikia mokiniams pavežėti į pamokas ir iš jų“, – patikino direktorė.

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinę mokyklą lapkričio 15 d. pasiekė per 40 tūkst. Eur kainuojantis „Volswagen Crafter“. „Labai ilgai užtruko visų dokumentų rengimas – registracijos, aprašų rengimas, todėl eksploatuoti autobusą pradėjome sausio 2 d.“, – sako mokyklos direktorė Dainora Saulėnienė.

Šioje mokykloje vairuotojas taip pat įdarbintas visu etatu. Į Skirsnemunę mokytis atvažiuoja per 100 mokseivių. Mokykla naudojasi dviem mokykliniais autobusiukais. Anksčiau abu juos eksploatavo „Jurbarko autobusų parkas“. Gavus naują autobusiuką, mokykla atsisakė vieno autobusų parko autobuso, o jo vairuotojas perėjo dirbti į mokyklą. „Anas autobusas buvo labai senas, jį buvo būtina keisti. Naujuoju autobusu važiuojame vaikų parsivežti į Raudonę ir Raudonėnus“, – sako D. Saulėnienė. Autobusas – tik 19 vietų, todėl tik tiek vaikų ir gali ryte juo atsivežti, o po pamokų vaikus išveža atgal jau dviem reisais.

„Gautą autobusą mes naudojame tik šiam maršrutui. Jokioms papildomoms veikloms jo nenumatėme“, – patikina mokyklos direktorė.

Kitaip mano Jurbarko r. savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė. Pasak jos, ir Veliuonos, ir Skirsnemunės mokyklos gautus autobusus puikiai įveiklino. „Skirsnemunės mokykla „nugnybė“ reisą nuo autobusų parko, bet taip bus greičiausiai tik šiais mokslo metais. Yra planų šį maršrutą grąžinti autobusų parkui, kad Skirsnemunės mokykla turėtų laisvesnę transporto priemonę mokiniams vežti į edukacijas, ekskursijas. To jiems labai trūksta“, – tikina V. Rekešienė.

Kontroliuoti neketina

Redakcijai skambino gyventojai. Stebisi, kad nauji autobusai stovi be darbo. „Prie Naujamiesčio progimnazijos stovi autobusas nekrutinamas. Užsnigtas, užpustytas. Tai gal jis mokyklai nereikalingas? Kodėl jo savivaldybės šeimininkai neatiduoda autobusų parkui, kuriame vaikai vežiojami visai pasenusiomis transporto priemonėmis? Jei to neleidžia padaryti autobusų perėmimo sąlygos, gal tegul Švietimo ministerija pasidomi, ar tikrai reikia tų autobusų Jurbarkui“, – griežtai kalbėjo į redakciją paskambinęs jurbarkietis.

Kad yra problemų su Naujamiesčio progimnazijai skirtu autobusu, pripažįsta ir V. Rekešienė. „Įstaiga dėl autobuso nenaudojimo jau buvo perspėta. Jiems buvo suformuluotos užduotys: pirmiausia jie turi parsivežti vaikus iš Smukučių. Apie tai kalbėta transporto koordinavimo komisijoje, netgi išvardyti vaikai pavardėmis. Kita užduotis – žvelgiant į visos dienos mokyklos viziją, autobusu vaikai turėtų būti vežami į meno, sporto mokyklas. Ar jie tas užduotis įstaigoje pasitvirtino, aš nežinau“, – sako savivaldybės administracijos direktorė.

Pasak V. Rekešienės, priekaištai įstaigai buvo pasakyti, o ką aiškino pas ją atėjusios mokyklos atstovės, ji nelabai supratusi. „Jos kalbėjo apie tai, kad vairuotojas serga, dar kažką. Jei galima ateiti pas administracijos direktorių, išdėstyti priežastis, bet nieko nespręsti, tai ir aš norėčiau taip dirbti. Įstaigos vadovas turi spręsti, kaip autobusą naudoti“, – tikina V. Rekešienė.

Nepaisant nepasitenkinimo Naujamiesčio progimnazijos administracijos požiūriu į gautą autobusą, kaip nors daugiau įtakoti, kad mokykla darytų tai, kas jiems numatyta, V. Rekešienė nesiruošia.

„Pačios įstaigos vadovas turi kontroliuoti, kaip naudojamas autobusas. Savivaldybėje dirbantis specialistas – atsakingas už maršrutų sudarymą, mokinių pavežėjimą, bet negali kiekvieną dieną tikrinti, kaip autobusas naudojamas. Ir mes nesėdėsim nei autobuse, nei prie jo. Mokyklos reikalas, kad jis važiuotų. Jei įstaigos vadovui reikalingas eksponatas, galima tokį įsigyti. Daiktas turi būti naudojamas“, – sako V. Rekešienė, bet taip ir lieka neaišku, kas gali priversti autobusą naudoti pagal paskirtį.

Naujamiesčio progimnazijos direktorė Alma Uznė apie autobuso naudojimą nebuvo linkusi kalbėti. „Mes neturime iš kur parsivežti mokinių. Jį naudojame kitoms veikloms“, – sakė direktorė. 

Už mokinių pavežėjimą atsakinga Naujamiesčio progimnazijos darbuotoja Raimonda Eizienė patikina, kad vairuotojas įdarbintas, mokykloje autobusiuko naudojimo tvarka paruošta, tačiau juo pasinaudoti dar neprireikė. „Kaip kalbėjome su savivaldybės administracija, mūsų autobusiuko maršrutas negali kirstis su „Jurbarko autobusų parko“ maršrutais. Į Smukučius, kur gyvena mūsų mokinių, važiuoja ir miesto, vietinio susisiekimo autobusai. Tėvai norėtų, kad vaikus surinktume iš namų, bet taip nebus. Tai kol kas jokių maršrutų mes nenusistatėme. Galbūt nuo kito rugsėjo“, – sakė R. Eizienė.

Progimnazija autobusą ketina naudoti mokiniams į olimpiadas, edukacinius ir kitus saviraiškos renginius vežti, mokytojų kelionėms į kvalifikacijos kėlimo kursus. „Kol kas su autobusu niekur nevažiavome, nes turime dar kitą tarnybinį lengvąjį automobilį. Kai keleivių nedaug, užtenka jo. O vairuotojas gali vairuoti abu“, – paaiškina R. Eizienė.

Kiek mokyklinis autobusiukas bus naudingas, priklauso nuo mokyklos administracijos pastangų. Penkerius metus šios trys mokyklos gali naudoti mokyklinius autobusus savo poreikiams tiek, kiek reikia, nepažeidžiant naudojimo tvarkos. Pasibaigus projektui, pasak V. Rekešienės, negalima atmesti, kad ir šie autobusai bus perduoti autobusų parkui, o kol kas ir mokyklos, ir savivaldybės adminsitacija gali įvertinti, kuris geltonųjų autobusų šeimininkas geresnis – mokykla ar tik paslaugą teikiantis vežėjas.

Jūratė Stanaitienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook