Savivaldybei – STT pagrūmojimai

Savivaldybei – STT pagrūmojimai (8)

2018-12-18

STT pareigūnai suabejojo, ar komisijos pirmininkas Faustas Bakys ir dar trys joje dirbantys tarybos nariai nusišalino priimant sprendimus, kuriuos patys rengė ir siūlė balsuoti. J. Pileckienės nuotr

Jurbarko r. savivaldybė gruodžio 4 d. sulaukė Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadų dėl lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms skyrimo tvarkos ir komisijos, kuriai patikėtas šis darbas, veiklos. Tyrimą atlikusiems STT pareigūnams tiko ne viskas – vertindami antikorupciniu požiūriu kai kurias situacijas jie įvardijo ydingomis.

Pasigedo viešumo

Jurbarko r. savivaldybės STT ėmėsi dėl gaunamų skundų ir savo iniciatyva tikrino kaip naudojamos ir skirstomos lėšos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti ir taisyti, ar nepažeidžiami šį finansavimą reglamentuojantys teisės aktai.

Vienas pagrindinių vietinės reikšmės kelių ir gatvių finansavimo šaltinių yra Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

Šiemet savivaldybės taryba paskirstė 1005100 eurų, pernai – 965400 eurų, gautų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos. Išvadoje STT pareigūnai akcentuoja, kad Jurbarko r. savivaldybė neužtikrina informacijos sklaidos kaip atrenkami ir įgyvendinami finansuotini projektai, neskelbiami motyvuoti sprendimai, protokolai ar kiti aktualūs dokumentai, neviešinamos ir atliktų darbų ataskaitos.

Viešumo stoką STT vertina kaip korupcijos rizikos veiksnį, nes gyventojai neturi galimybės susipažinti su informacija, kokius kriterijus turi atitikti keliai ir gatvės, kad atsirastų tvarkytinų sąrašuose, kaip nustatomi prioritetai, kiek lėšų skiriama vienam ar kitam objektui.

Savivaldybė STT patikino, kad skirstant lėšas vietinės reikšmės keliams vadovaujamasi ne tik Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskyrimą reglamentuojančiais dokumentais, bet ir planu, numatančiu darbus trejų metų laikotarpiui. 2016 m. kovo 31 d. rajono taryba jį patvirtino sprendimu ir nustatė, kokios gatvės ir keliai per trejus metus bus tvarkomi. Šis darbas patikėtas Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimo bei daugiabučių namų kiemuose esančių automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo planui parengti komisijai.

Pagal minėtą planą 2016 m. buvo numatyta asfaltuoti 19 gatvių atkarpų, kurių bendras ilgis apie 10 km, pernai – 14 atkarpų (apie 4,6 km) , o šiemet – 15 gatvių atkarpų, kurių bendras ilgis siekia apie 5,2 km. Plane įrašytos ir keturios automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių namų.

Planas lyg ir garantavo gerą darbų pradžią, tačiau STT pareigūnai nustatė, kad savivaldybė nėra pasitvirtinusi Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo sąlygų tvarkos. Taip pat nėra patvirtinto detalaus kelių ir gatvių įtraukimo į savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo.

Specialiųjų tyrimų tarnybą savivaldybė informavo, kad į sąrašą įtraukiami keliai ar gatvės pagal gyventojų prašymus ir seniūnų teikimus. Visais atvejais sprendimą turi priimti rajono taryba, tačiau tikrintojams nepavyko rasti nei seniūnų ar gyventojų prašymų, nei seniūnų teikimų, nes šių duomenų savivaldybė viešai neskelbia. Galima suabejoti, ar juos iš viso turi, nes tokią nuomonę formuoja STT išvadoje pateikti pavyzdžiai.

„Pagalbiniai duomenys“ neišliko

STT neatmeta galimybės, kad ne viskas vyko pagal sudarytą planą. STT pasigedo aiškumo asfaltuojant gatves Smalininkuose. Nors į planą buvo įtraukta Intako ir Darželio gatvė, pastaroji iš prioritetinių gatvių sąrašo išbraukta, o vietoje jos atsirado Beržų gatvė. Komisijos posėdžio protokole nurodyta, kad susitikime su Smalininkų gyventojais dalis jų išsakė nuomonę, jog pirmiausia reikia asfaltuoti Beržų gatvę, tačiau jokių tokį sprendimą motyvuojančių ir pagrindžiančių duomenų STT nerado.

Dar dviejuose protokoluose užsimenama apie gatvių, kelių ir automobilių aikštelių tvarkymo atrankos kriterijų nustatymą, tačiau duomenys apie prioritetinius pasirinkimus nedetalizuoti, jokios papildomos medžiagos taip pat nėra.

Pabandžius išsiaiškinti, savivaldybė STT pateikė lentelę su balų skaičiavimu dėl bendrojo naudojimo aikštelių ir informavo, kad kiti „pagalbiniai duomenys“ neišliko. Deja, nėra ir duomenų, kaip buvo apskaičiuoti balai, įtraukiant kelius, gatves ar aikšteles į sąrašą. Specialiųjų tyrimų tarnybai vėlgi paaiškinta, kad ir šie duomenys neišliko.

Tokią situaciją STT vertina kaip korupcijos riziką. Neviešinant šių duomenų neaišku, ar lėšos konkretiems darbams skirtos pagrįstai, ir visada lieka įtarimų, kad tokie sprendimai neskaidrūs.

Priekaištai komisijai

Pačios komisijos nuostatuose neįtvirtinti nei jos sudarymo principai, nei narių skaičius, nei priskirtų funkcijų įgyvendinimo tvarka.

Netvarkos STT rado ir posėdžių protokoluose. Tačiau labiausiai tikrintojams užkliuvo, kad komisijai pirmininkauja ir į jos sudėtį įeina savivaldybės tarybos nariai, kurie vėliau tarybos posėdyje galimai balsuoja už pačių siūlomus projektus. Komisijoje dirbantys keturi tarybos nariai svarstant šiuos klausimus turėtų nusišalinti, tačiau STT nerado viešų duomenų, ar jie tai padarė.

Sąstingio ir neatliktų darbų galima rasti daugiau. Abejonių kelia net savivaldybės tinklalapyje skelbiama komisijos sudėtis. Šios savaitės pradžioje dar tebebuvo nurodoma, kad vienas jos narių yra Viktoras Ganusauskas – savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas. V. Ganusauskas gal ir galėtų būti komisijos nariu, tačiau minimas pareigas bene metai užima kitas asmuo.

Į pasiūlymus atsižvelgs

Savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato išplatintame pranešime rajono vadovai tvirtina, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus dėl kelių priežiūros įgyvendins. Meras Skirmantas Mockevičius sutinka, kad komisijos darbe dalyvaujantys, o vėliau už tuos pačius projektus balsuojantys tarybos nariai formuoja antikorupciniu požiūriu ydingą praktiką. Meras vietoje politikų ketina į komisiją siūlyti savivaldybės administracijos specialistus ir seniūnus.

Įgyvendinant STT siūlymus pajudėti teks ir savivaldybės administracijos direktorei Vidai Rekešienei. Jos vadovaujama administracija privalo užtikrinti ne tik informacijos sklaidą, bet ir parengti vietinių kelių, gatvių, aikštelių įtraukimo į sąrašą aprašą, be kurio dirbo trejus metus. Šią tvarką dar turės patvirtinti ir savivaldybės taryba.

Sprendimų, kaip bus atsižvelgta į išvadoje pateiktas pastabas, STT lauks du mėnesius. Vienas kalendoriuje jau beveik ištirpo.

Jolita Pileckienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook