Savivaldybė informuoja

Savivaldybė informuoja

ĮSAKYMAS DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS 2020 METŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

2020 m. kovo 26 d. Nr. O1-378, Jurbarkas Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“, 6 punktu:

Plačiau »

DĖL EISMO RIBOJIMO KELYJE NR. 1713 VARLAUKIS–PUŽIŠKIAI

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. iki rugpjūčio 31 d. bus vykdomi kelio Nr. 1713 Varlaukis– Pužiškiai ruožo nuo 0,00 iki 4,149 km bei tilto per Upės upę 0,579 km kapitalinio remonto darbai.

Plačiau »

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURU 2020 m. kovo 19 d. Nr. O1-337, Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. V-380 „Dėl visuomenės sveikatos priemonių, siekiant valdyti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją)“ bei 2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-438 „Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“:

Plačiau »

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL 2019–2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATUOSE 2020 m. kovo 20 d. Nr. O1-343, Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 19 d. posėdžio protokolą Nr. R5-82:

Plačiau »

DĖL KARANTINO METU FUNKCIJŲ NEVYKDANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PRASTOVOS

Nuo kovo 16 d. Vyriausybei visoje šalyje paskelbus karantiną, Jurbarke, kaip ir visoje šalyje, sustabdytas ugdymo procesas visose ugdymo įstaigose, uždraustas kultūros, laisvalaikio, sporto renginių organizavimas, nurodyta savivaldybių institucijose, įstaigose, valdomose įmonėse darbą organizuoti ir klientus aptarnauti pagal galimybes nuotoliniu būdu.

Plačiau »

Dėl savivaldybės darbo karantino sąlygomis (0)

Nuo kovo 16 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracija dirba karantino režimu. Įėjimas į savivaldybės pastatą ir seniūnijas uždarytas. Paklausimus ir prašymus prašome teikti el. paštu info@ jurbarkas.lt, tel. (8 447) 70168.

(Plačiau...)

Kvietimas teikti paraiškas dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinio finansavimo (0)

Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, vadovaudamasi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-54 „Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), skelbia kvietimą Savivaldybės gyventojams teikti paraiškas dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų (toliau – įrenginiai) įsigijimo dalinio finansavimo.

(Plačiau...)

Savivaldybė informuoja

Skelbiamas konkursas Jurbarko r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininko (pareiginės algos koeficientas – 7,03 pareiginės algos bazinių dydžių) pareigoms užimti. 

Plačiau »

Rajone uždaromos ugdymo įstaigos, atšaukti renginiai (0)

Ketvirtadienį Jurbarko rajono savivaldybė reaguodama į koronaviruso (COVID-19) pandemiją pasaulyje, atsižvelgdama į Sveikatos apsaugos ministerijos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodymus ėmėsi šių viruso plitimą stabdančių veiksmų:

(Plačiau...)

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl gripo epidemijos paskelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos

2020 m. kovo 6 d. Nr. O1-257 Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimą Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos“: 

Plačiau »

Dėl kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto eiliškumo

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. O1- 1335 sudaryta Kelių įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės kelių sąrašą ir kelių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto eiliškumo nustatymo nuolatinė komisija įvertino seniūnijų, fizinių ir juridinių asmenų pateiktus rašytinius prašymus dėl kelių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto ir sudarė pateiktuose prašymuose nurodytų kelių (gatvių) 2020–2022 metų remonto darbų eilę. 

Plačiau »

Pristatytas neįgaliesiems skirtas projektas

Kovo 3 d. Jurbarko r. savivaldybėje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis ir šios ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus patarėja Rasa Genienė pristatė SADM rengiamą investicinį projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto bei psichikos negalia plėtra Tauragės regione“ (projektas skelbiamas www.pertvarka.lt). 

Plačiau »

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros 2020 metų grafikas (0)

Už techninės apžiūros atlikimą pagal techninės apžiūros grafiką valstybinės rinkliavos mokestis yra: traktoriams – 6,80 euro; priekaboms – 5,50 euro. 

(Plačiau...)

Potvarkis dėl apklausos

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS DĖL NUOVAŽŲ SKAIČIAUS SUMAŽINIMO ROTULIŲ KAIME PASKELBIMO
 
2020-02-25 Nr. V3- 11
Jurbarkas
Plačiau »

Bus dalijami maisto produktai nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams

2020 m. kovo 2-4 dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. bus dalijami maisto produktai i nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams. 

Plačiau »

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 1-o kambario butus

Jurbarko rajono savivaldybės administracija projekto „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo metu numatoma įsigyti 4 vieno kambario butus, iš kurių 1 butas būtų pritaikytas judėjimo negalią turinčiam asmeniui.

Plačiau »

Skelbiami pakartotiniai Jurbarko miesto seniūnijos Naujamiesčio seniūnaičio rinkimai

Skelbiami pakartotiniai Jurbarko miesto seniūnijos Naujamiesčio seniūnaičio rinkimai

Plačiau »

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook