Tarybos darbotvarkė

Tarybos darbotvarkė

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2019-02-20 potvarkis Nr. V3-9

  1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
  2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 metų biudžeto patvirtinimo.
  3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
  4. Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2018 metų veiklos ataskaitos.
  5. Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2018 metų veiklos ataskaitos.
  6. Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos.
  7. Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2019–2021 metų strateginio veiklos plano.
  8. Dėl Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
  9. Dėl šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei ,,Požeminiai darbai“ nustatymo.

10.  Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

11.  Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos.

12.  Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos.

13.  Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos.

14.  Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos.

15.  Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos.

16.  Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos.

17.  Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos.

18.  Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos.

19.  Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 2018 metų veiklos ataskaitos.

20.  Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos.

21.  Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos.

22.  Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos.

23.  Dėl Jurbarko švietimo centro direktorės Aušros Baliukynaitės atleidimo iš pareigų.

24.  Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktorės Nijolės Giedrutės Blažaitienės atleidimo iš pareigų.

25.  Dėl Aušros Baliukynaitės skyrimo į Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pareigas.

26.  Dėl pritarimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“.

27.  Dėl pritarimo dalyvavimui tarptautiniame projekte „Istoriniai parkai – nedidelių Černiachovsko ir Jurbarko miestų plėtros resursai“.

28.  Dėl pritarimo dalyvavimui tarptautiniame projekte „Trečiojo amžiaus universitetas abipus sienos“.

29.  Dėl siūlymo pripažinti UAB „Naista“ projektą regioninės svarbos projektu.

30.  Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties dėl projekto „Sinagogų aikštės Memorialas“ įgyvendinimo tęsimo sudarymui.

31.  Dėl katilinės kamino, Vydūno g. 56, Jurbarko m. ir vandentiekio bokšto Dangutiškės k., Jurbarko r. sav. dalies stogo nuomos.

32.  Dėl gatvių Smalininkų seniūnijoje priskyrimo, naikinimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.

Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžio darbotvarkės, sprendimų projektai ir kita susijusi informacija skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje skiltyje „Informacija tarybos nariams“. Sprendimų projektai taip pat skelbiami skiltyje „Teisinė informacija“–„Teisės aktų projektai“.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook