Kultūros centras pretenduoja į premiją

Kultūros centras pretenduoja į premiją (0)

2010-03-15

Jurbarko kultūros centras dalyvauja LR kultūros ministerijos konkurse geriausio 2009 m. kultūros centro premijai gauti. Kultūros ministro patvirtinta komisija vasario 4 d. lankėsi Jurbarke ir domėjosi kultūros centro veikla.

Geriausio kultūros centro konkursas vyksta kasmet, skiriamos keturios premijos pagal kultūros centrų kategorijas. Jurbarko kultūros centras dėl premijos aukščiausiosios kategorijos kultūros centrų grupėje varžosi su Šilalės, Lazdijų ir Ukmergės kultūros centrais bei Vilniaus mokytojų namais. Premijos skiriamos už pastarųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą ir novatorišką veiklą: etninės kultūros ir mėgėjų meno puoselėjimą, meninių programų kūrimą, švietėjiškos ir pramoginės veiklos plėtojimą, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimą ir profesionalaus meno sklaidą. Atsižvelgiama į kultūros centrų patalpas bei materialinę bazę ir į darbuotojų kvalifikaciją.
Dalyvauti konkurse Jurbarko kultūros centrą pasiūlė rajono savivaldybė, o rekomendacijas (būtinos dvi) parašė Jurbarko seniūnas Edvardas Strončikas ir aktorė Doloresa Kazragytė, kuri dalyvaudama profesionalaus meno sklaidos projektų renginiuose turėjo progos pažinti ne tik mūsų miesto, bet ir rajono kultūrą.
Komisija - Jadvyga Lisevičiūtė, Kultūros ministerijos vyr. specialistė, Saulius Liausa, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius, šio centro vyr. specialistės Inga Kriščiūnienė ir Inga Gučienė, Kelmės r. savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Algis Krutkevičius, Kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis ir Šakių r. Gelgaudiškio kultūros centro direktorius Edgaras Pilipaitis - pažintį su Jurbarko kultūros centru pradėjo trumpu pokalbiu direktorės Danutės Samienės kabinete. Pokalbyje dalyvavo ir mero pavaduotojas Egidijus Giedraitis, laikinai Kultūros skyriaus vedėjos pareigas einanti Audronė Balčiūnienė, Jurbarko seniūnas E. Strončikas. Girdėjosi nuomonių, kad mūsų kultūros centras yra geriausiai dirbantis Tauragės apskrityje, buvo prisiminta, kad pernai respublikinėje Dainų šventėje dalyvavo 20 kolektyvų iš Jurbarko, kad Jurbarke jau „gyvena" penkios „Aukso paukštės", kalbėta ir apie reformą, ir apie po metų laukiamą Jurbarko kultūros centro renovaciją. Taip pat paaiškėjo, kad ši pažintis nėra pirmoji - komisijos nariai žino ir mūsų renginius, ir kolektyvus, pažįsta ir kultūros darbuotojus.
Vaikščiodami po kultūros centrą komisijos nariai apžiūrėjo renginių akimirkas įamžinusių fotografijų galeriją, pasidžiaugė, kad kultūrai dėmesio nestokoja žiniasklaida. Kapelos „Mituva" repeticijų kambaryje komisiją sudomino retu Lietuvoje instrumentu - skrabalais grojusi Zita Liktienė, o Liaudies kultūros centro darbuotojos teigė, kad Jurbarko ir Zarasų rajonuose yra daugiausia tradicinių kapelų. Su „Pasagėlės" vadove Aušra Masteikaite Mičule kalba sukosi apie bandonijas - Jurbarko krašto kultūros unikumą. Salėje komisija sutiko premjerai besiruošiančią teatro „Vaivorykštė" režisierę Birutę Šneiderienę, o Konstantino Glinskio teatro veteranes - besimatuojančias rūbus naujam spektakliui pagal Antano Giedraičio-Giedriaus kūrybą.
Apvaikščiojus centrą dar kartą susėsta pokalbiui kartu su kultūros darbuotojais. Kultūros ministerijos atstovė J. Lisevičiūtė teigė, kad jurbarkiškiai konkursui pateikė labai informatyvią medžiagą: „Esate kultūros centras, kurio darbai nuolat matomi ir girdimi", - vertino ministerijos atstovė.
Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius S. Liausa klausė kultūros darbuotojų, ko jiems labiausiai trūksta. D. Samienė sakė, kad nekenktų daugiau lėšų materialinei bazei ir profesionalaus meno sklaidai, nes nesinori, kad įsivyrautų šou kultūra. „Turime visko, nėra tik cirko", - sakė direktorė, o S. Liausa pasigedus cirko patarė įsijungti televizorių.
Į pokalbį jungėsi ir Viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė, priminusi naujos bibliotekos statybos Jurbarke klausimą - bibliotekai išsikėlus kultūros centre liktų daugiau erdvių kultūrai.
Kultūros centrus vertinanti komisija išvadas kultūros ministrui turi pateikti iki kovo 15 d., netrukus po to paaiškės, ar Jurbarko kultūros centras bus pripažintas geriausiu. Pagal konkurso nuostatus geriausiam aukščiausiosios kategorijos kultūros centrui skiriama 80 bazinių socialinių išmokų dydžio piniginė premija. 2006 m. III kategorijos kultūros centrų grupėje geriausiais buvo pripažinti Juodaičių bendruomenės namai.

Danutė KAROPČIKIENĖ« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook