Balsavimas

Klausimas jaunimui nuo 14-os iki 23-ejų: ar vasaros laikotarpiu planuojate ieškotis sezoninio darbo Jurbarko savivaldybėje?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Pagerbėme tautosakininką, dainomis išgarsinusį Veliuoną

Pagerbėme tautosakininką, dainomis išgarsinusį Veliuoną (0)

2014-11-08

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje vyko konferencija ,,Lietuvių liaudies dainos ir šiandiena“, skirta tautosakininko Antano Juškos 195-osioms gimimo metinėms. Renginyje pranešimus skaitė veliuoniškiai gimnazistai ir Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos bei Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio, Girdžių, Raudonės, Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinių mokyklų mokiniai ir mokytojai.

Liaudies dainos ir šiandiena

Daina – viena iš seniausių kūrinių meno istorijoje. Ilgą laiką daina buvo suaugusi su šokiu, ilgainiui nuo jo atitolo, bet visiems laikams liko sujungta su poezija ir muzika. Margame šiuolaikiniame Lietuvos gyvenime požiūris į liaudies dainas kinta. Kai kam tai tik egzotika, primenanti nykią praeitį. Tačiau pamažu jos atgyja įvairių muzikinių grupių repertuare, masiniuose renginiuose. Liaudies dainos tampa meniniu palikimu, atskleidžiančiu tautinį lietuvių savitumą: pavyzdžiui, apie meilę, svarbiausią vedybų priežastį, liaudies dainose kalbama santūriai, užuolankomis: „Ai kieno kieno/ Gražus balselis/ Kaip Veliuonos varpelis?/ Mano mergelės/ Gražus balselis/ Kaip Veliuonos varpelis.“
Antrasis lietuvių liaudies dainų gyvenimas turbūt priklausys ne tik nuo tautosakos ugdymo mokykloje, bet ir nuo moderniosios visuomenės vertybių, sugebėjimo perduoti jaunimui ankstesnių kartų palikimą.

Antanas Juška Veliuonoje

A. Juška kunigu į Veliuoną buvo paskirtas 1864 m. Šis paskyrimas susijęs su vyskupu M. Valančiumi, su kuriuo jie buvo geri pažįstami.
A. Juška atvyko jau turėdamas didelę dainų, žodyno ir papročių kaupimo patirtį, Veliuonoje jis užrašė apie 5500 dainų tekstų, daugiausia dėmesio skyrė vestuvių papročiams tyrinėti.
Vestuvės Lietuvoje buvo sudėtingos ir prašmatnios. Tai matyti iš plataus Veliuonos apylinkių papročių aprašymo, kurį pateikė A. Juška „Svotbinėje rėdoje“, išleistoje 1880 m. Kazanėje. Vestuvių papročiai rodo rūpestį būsimu jaunųjų gyvenimu, asmens orumu, apeigos turėjo religinę, ūkinę arba žaidybinę reikšmę. Realus gyvenimas tarsi įsiliedavo į apeigas. Vestuvės tęsdavosi visą savaitę ir išjudindavo sėslius valstiečius: dingdavo įprastas santūrumas, žmogus užsikrėsdavo bendru šventės šurmuliu.
A. Juškos užrašytų dainų rinkiniai ir „Svotbinė rėda“ veliuoniečius išgarsino kaip dainininkus ir senovinių vestuvinių papročių puoselėtojus. Šios knygos, kurių leidimu rūpinosi Antano brolis kalbininkas Jonas Juška, įamžino veliuoniečius ir jų dvasinės kūrybos lobius paliko lietuvių tautos kultūros istorijai.
1990 m. brolių A. ir J. Juškų palaikai iš Kazanės parvežti ir perlaidoti Veliuonos bažnyčios šventoriuje, kuriuo A. Juška septynerius metus kasdien eidavo į Dievo namus melstis kartu su veliuoniečiais. Šioje vietoje ir pradėjome renginį, norėdami už mums paliktą neįkainojamą turtą pagerbti brolių Juškų atminimą.
Antano ir Jono Juškų vardu 1992 m. pavadinta mūsų mokykla.

Pranešimų įvairovė

 Šiuolaikinėje kultūroje perskaityti, suvokti, atlikti bei interpretuoti liaudies dainas galima įvairiai, todėl kiekvienas pranešėjas ar atlikėjas tai pateikė savaip.
Veliuonos gimnazistės Daiva Balčaitytė ir Auksė Gudanavičiūtė pateikė pranešimą „Antano ir Jono Juškų kilmė, gyvenimo ir kūrybos saulėlydis“, skatinantį savaip suvokti ir įvertinti tautosakininko A. Juškos gyvenimą bei kūrybą. Indrė Matuzaitė ir Ieva Biliutavičiūtė paruošė pranešimą, išsamiai supažindinantį su svarbiausiomis senųjų vestuvių dalimis jaunosios ir jaunojo namuose, ir iliustravo jį filmuota medžiaga bei nuotraukomis iš gimnazijoje vaidintų veliuonietiškų vestuvių (mokytoja Renata Matuzienė).
Apie liaudies dainų specifiką, jų meninį pasaulį išradingus pranešimus „Kreipinys tarsi meilės šypsnys“ ir „Lietuvių liaudies dainos“ pateikė Girdžių pagrindinės mokyklos mokiniai (mokytoja Rima Mikalkėnienė). Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos mokytojos Nijolė Laurinaitienė, Inga Andreikevičienė bei dešimtokės Viktė Normantaitė, Agnė Laurinaitytė ir Gabrielė Bačiulytė pristatė tiriamąjį darbą, supažindinantį su šiuolaikinių mokinių požiūriu į tautosaką.
Raudonės pagrindinės mokyklos mokinės Viktorija Čelkytė ir Dovilė Martynaitytė (mokytoja Elena Elzbergienė) konferencijoje atskleidė Raudonės krašto liaudies dainų savitumą, parodantį dvaro gyvenimo įtaką šio krašto tautosakai.
Apie Seredžiaus krašto liaudies dainas ir tautosakos rinkėjus pranešimą pateikė serediškės Inga Filipsons ir Gabrielė Gudiškytė (mokytoja Roma Masaitytė), o Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinės Samanta Kazėnaitė ir Elžbieta Budzinauskaitė mums atvežė šiuolaikišką humoristinę A. Juškos užrašytų dainų analizę (mokytoja Jūratė Videikienė).
Konferencijoje skambėjo mokinių dainuojamos dainos. Veliuonos pradinukai atliko dainą „Du broliukai“, o gimnazistai, vadovaujami mokytojų Jovitos Mišeikienės ir Daivos Jurevičienės, inscenizavo lietuvių liaudies dainą „Genelis“. Dainavo Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Dalės Jonušauskienės, o Jurbarko gimnazijos abiturientas Almantas Tamošaitis grodamas gitara savitai interpretavo A. Juškos dainas (mokytoja Vilija Bartusevičienė).
Veliuoniškis Tadas Mauza (mokytoja Olga Yurenene) padainavo A. Juškos mėgstamiausią dainą, ištvermės ir gyvenimo meilės galinčią pamokyti ir dabarties žmogų: „Aš sveikas, linksmas./ Nesmu nuliūdęs./ Niekad nestoviu/ Kampe susnūdęs./ Dainuoju laimėj/ Arba nelaimėj./ Linksminuos visad/ Nedrebu baimėj.“

Priminė bendradarbiavimą

Konferencijoje prisiminta prieš 20 metų pasirašyta kultūrinio bendradarbiavimo sutartis su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, suaktyvinusi brolių Juškų paveldo sklaidą. Instituto darbuotojai su moksliniais pranešimais ne kartą lankėsi mokykloje, gimnazijos bibliotekos bei literatūros muziejaus fondus vis papildo šio instituto išleistos knygos bei kompaktinės plokštelės. Apie tai mintimis pasidalijo gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė.
 Susirinkusieji susidomėję klausėsi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus jaunesniosios mokslo darbuotojos Živilės Ramoškaitės pranešimo „Antano Juškos dainų kelias į viešumą“.
Į konferenciją atvyko Jurbarko r. savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Regina Kliukienė, Švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Genovaitė Pocevičienė, ansamblio ,,Veliuonietis“ vadovės Ada Baublienė ir Jadvyga Žemliauskienė.
Apibendrindama konferenciją viešnia iš Vilniaus pasidžiaugė mūsų rajono mokyklų mokinių pristatytais darbais ir padėkojo, kad Veliuonos gimnazijos bendruomenė ne tik pagerbia įžymių tautosakininkų atminimą, bet ir skiepija meilę bei pagarbą lietuvių liaudies dainoms ir kitai tautosakai.

Renata Matuzienė, lietuvių kalbos mokytoja,
Liucija Pranaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook