Romansų vakarai prasidėjo neromantišku žmonių stumdymu

Romansų vakarai prasidėjo neromantišku žmonių stumdymu (0)

2014-02-08

Kartu su kaliningradiečiais įgyvendinant parkų tvarkymo projektą numatyta ne tik atlikti kelių milijonų litų vertės darbų, bet ir surengti nemažai įdomių renginių. Sausis prasidėjo romansų vakaru. Operos solisto Liudo Mikalausko viešnagė Jurbarke sulaukė didžiulio miestiečių dėmesio, tačiau lyg deguto šaukštas medaus statinėje renginį sugadino organizatorių noras vienu šūviu nušauti du zuikius.

Projekte „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra panaudojant parkų kultūros paveldo ir gamtos resursus“ dviem miesto šventėms ir penkiems romansų vakarams surengti numatyta beveik 357 tūkst. Lt. Kultūros darbuotojams, įpratusiems prieš žiūrovus mojuoti žilvičio šakele, ši suma atrodo milžiniška, todėl nekeista, kad iš dosniai finansuojamų renginių tikimasi ir aukštos kokybės, neabejotino profesionalumo. Rengdama viešąjį pirkimą šventėms ir romansų vakarams organizuoti to, atrodo, tikėjosi ir tarptautinį projektą įgyvendinanti Jurbarko r. savivaldybės administracija. Tačiau ir šįkart, matyt, koją pakišo geri norai, kuriais, sakoma, ir kelias į pragarą grįstas.
Nors visi Europos Sąjungos fondų ir savivaldybės finansuojamų projektų renginiai privalo būti vieši, pirmąjį romansų vakarą su operos solistu L. Mikalausku Turizmo ir verslo informacijos centras visuomenei pristatė kaip geriausių rajono įmonių apdovanojimo vakaro dalį, ir tik gerokai vėliau pasirodė skelbimas, informuojantis, kad tai Europos Sąjungos finansuojamas renginys.
Nepaisant to, organizatoriai pareikalavo, kad visi, norintieji pasiklausyti L. Mikalausko, užsiregistruotų Turizmo ir verslo informacijos centre. Žmones glumino skelbimo nuoroda, kad norint dalyvauti verslininkų apdovanojimuose reikia sumokėti 30 Lt mokestį. Ne visi suprato, kada tie apdovanojimai bus ir kad už koncertą tikrai nereikia mokėti.
Registracija į du vienu metu ir toje pat vietoje vykstančius renginius ir pinigų rinkimas įnešė daug sumaišties ir privertė koncerto pasiklausyti atėjusius jurbarkiečius pasijusti nesmagiai. Organizatoriai vieniems ant rankų segė apyrankes ir maloniai palydėjo į jiems skirtas vietas, kitiems aiškino, kad vietų nėra, o atsisėdusius tuoj pat pakeldavo. Koncerto pasiklausyti atėję žmonės juto priekaištą, suprato, kad trukdo, ir patys nesmagiai jautėsi sukdami žvilgsnius nuo stalų su vaišėmis.
Koncertui baigiantis renginio vedėja Kristina Skrebytė informavo, kad antrasis romansų vakaras vyks vasario 14-ąją, ir paprašė norinčius dalyvauti vėl registruotis. Tačiau šią savaitę pasirodžiusiame skelbime jokių užuominų apie registraciją nėra. Tai tik pakurstė prielaidas, kad pirmasis romansų vakaras greičiau buvo uždaras nei viešas ir skirtas ne visiems miestiečiams, o tik šventėje dalyvavusiems verslininkams.
Dideliam nuolatinių kultūros renginių lankytojų nusivylimui vasario 14-osios romansų vakarui organizatoriai neieškojo L. Mikalausko lygio atlikėjų, o pakvietė koncertuoti vietinius atlikėjus – Rūtą Šličkutę, Aušrą Masteikaitę Mičulę ir Valdą Žemaitį. Nors daugelis jurbarkiečių šiuos atlikėjus labai myli ir laukia kiekvieno jų koncerto, nusivylimas suprantamas – vietinių dainininkų pasirodymo nematė tik tie, kurie neina į kultūros renginius.
Kas sugalvojo verslininkams padovanoti operos žvaigždės koncertą ir ar tikrai šis renginys atitiko projekto „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra panaudojant parkų kultūros paveldo ir gamtos resursus“ reikalavimus, klausėme savivaldybės skelbtą renginių organizavimo paslaugų konkursą laimėjusios Klaipėdos UAB „Renginių centras“ atstovės Kristinos Skrebytės.
„Nematau nieko blogo, kad renginiai buvo šliejami vienas prie kito, gal kaip tik gerai, kad verslininkai atėjo pasikultūrinti. Manau, kad jie nedažnai randa laiko ateiti į tokius vakarus pasiklausyti romansų, pažiūrėti parodos. Aišku, tie stalai gal ir nelabai gerai, bet man atrodo, kad viskas ten gerai buvo“, – atsargiai rinko žodžius renginio režisierė.
K. Skrebytė negalėjo atsakyti, kokie dar atlikėjai bus kviečiami į tris likusius romansų vakarus. Pasak jos, organizatoriai pateikė užsakovams atlikėjų sąrašą ir jie iš to sąrašo pasirinks, ką norėtų matyti. Paklausta, kas pasirinko atlikėjus antrajam romansų vakarui, K. Skrebytė pyktelėjo. „O koks skirtumas, kaip čia dabar buvo?“
Vėliau, jau pakeitusi toną, klaipėdietė aiškino, kad vasario 14-oji – ypatinga diena, visi atlikėjai užimti, o konkursą laimėjusi įmonė negali jiems tiek mokėti, kiek tokią dieną jie norėtų gauti. „Todėl nutarėme pakviesti vietinius dainininkus ir muzikantus. Užtai ir kvietėme ne vieną, o tris, kad programa būtų įdomesnė. Taip jau yra, kad vietiniams žmonėms nereikia tiek daug mokėti, kiek mokame žinomiems atlikėjams“, – aiškino režisierė.
K. Skrebytė tikino, kad pamiršo skelbime pakviesti registruotis ir kad to tikrai reikia, nes taip organizatoriams lengviau orientuotis, kiek klausytojų ateis į koncertą. Pasak režisierės, kai žmonės žino, jog nebus kur atsisėsti, jie kitaip reaguoja į nepatogumus. „Kas čia blogo užsiregistruoti? Juk registracija neįpareigoja ateiti į renginį. Tai kaip dalyvavimas socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, fecebooke“, – svarstė klaipėdietė.
Tarptautinio projekto koordinatorius savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Arūnas Čepulis informavo, kad penkiems romansų vakarams surengti skirta 28 tūkst. Lt. Daugiausia lėšų – 15 tūkst. Lt skirta atlikėjų honorarams sumokėti, 6 tūkst. Lt – apgyvendinimui ir maitinimui, 3 tūkst. Lt – vakaro vedėjui samdyti, 2,5 tūkst. Lt – reklamai ir 1,5 tūkst. Lt – įrangos nuomai.
„Kai toks biudžetas skirtas penkiems romansų vakarams, pasaulinio lygio atlikėjų nepakviesime“, – tvirtino A. Čepulis.
Savivaldybės atstovas taip pat mano, kad du zuikiai vienu šūviu – neblogas rezultatas, nors šiek tiek chaoso ir buvo. A. Čepulio nuomone, registracija buvo paskelbta tuomet, kai organizatoriai pamatė, kad nedidelėje cerkvės salėje visi norintys pasiklausyti koncerto tikrai netilps.
Tokie Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo žodžiai niekaip nesiderina su Turizmo ir verslo informacijos centro kvietimuose į geriausių rajono verslininkų apdovanojimą nurodyta renginio programa, bet gal taip daroma siekiant nukreipti kritikos strėles nuo projektui vadovaujančios ir jau ne į pirmą skandalą patenkančios Turizmo ir verslo informacijos centro direktorės Gaivos Mačiulaitienės?
Tai, kad romansų vakaro svečio L. Mikalausko pasiklausyti atėjusių žmonių apstumdymas buvo visiškai neromantiškas, patvirtino ir savivaldybės tarybos posėdyje kilusi diskusija apie šį renginį. Tarybos narys G. Stoškus klausė, ar teisėta buvo romansų vakaro lėšas naudoti verslininkų apdovanojimo renginio koncertinei programai, tačiau atsakymo taip ir nesulaukė. Užuot susirūpinęs ne pirmą kartą dėl projekte numatytų veiklų kylančiomis abejonėmis, savivaldybės administracijos direktorius Petras Vainauskas atšovė, kad tokie dalykai neverti svarstymo, o galiausiai pakeltu balsu pareiškė, kad gal visai nereikėtų įgyvendinti projekto ir tvarkyti dvaro parko.
Ir romansų vakarai, ir miesto šventės, ir parko tvarkymas jurbarkiečius džiugina – kaip ir viskas, kas gera ir įdomu. Bet tai nereiškia, kad savivaldybės ir Europos Sąjungos skirtas lėšas galima naudoti kaip panorėjus. Deja, nemažam būriui žmonių pastaruoju metu kaip tik dėl to ir kyla abejonių. Savivaldybės tarybos nariai jau ne viename posėdyje reikalavo atlikti praėjusių metų rugpjūtį iš šio projekto finansuotos Miestelėnų šventės ir istorinės konferencijos lėšų panaudojimo auditą. Valdančioji dauguma tokį pasiūlymą atmetė. Rajono meras praėjusį rudenį aiškino, kad auditą atliks viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi įmonė.
Bet visuomenė kol kas nežino, ar auditas buvo atliktas, ir negirdėjo, kokie jo rezultatai.
Turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojai apie Jurbarke rengiamus romansų vakarus pasiūlė paklausinėti klubo „Geras“ prezidentą Darių Kalinauską. Režisierė K. Skrebytė patvirtino, kad jis yra vienas jos pagalbininkų – tvarko dokumentus, atlieka techninius pavedimus ir už tai gauna atlyginimą. Tokių pagalbininkų, pasak K. Skrebytės, Jurbarke yra penkiolika.
Pats D. Kalinauskas nebuvo linkęs patvirtinti, kad dirba UAB „Renginių centras“ pagalbininku. „Dirbu kaip samdomas. Bet tik vasarą“.
Toks išsisukinėjimas kelia abejonių, ar pagalbininkai nuo savo atlyginimų moka mokesčius.
Kam dar, be D. Kalinausko, klaipėdiečiai moka atlyginimą, K. Skrebytė nesutiko pasakyti. „Galite kreiptis į savivaldybę, gauti visą projektą. Yra darbo grupė, kuri padeda mums rengti šventę, ir jūs galite sužinoti, kas jie tokie“, – siūlė režisierė.
Tačiau projektą įgyvendinančioje savivaldybėje sužinoti, kam klaipėdiečiai dar moka už pagalbą, taip pat nepavyko.
Kultūros skyriaus vedėja Goda Vilkelienė išvardijo visus septyniolika mero sudarytos darbo grupės miesto šventei organizuoti narius. Tarp jų yra ir D. Kalinauskas.
„Bet aš garantuoju, kad darbo grupė atlyginimo tikrai negauna. Mūsų uždavinys – suderinti klaipėdiečių parengtą scenarijų su šventės renginiais. Jie turi ruošti vakarinį koncertą. Iki vasario 4 d. turi mums atsiųsti šventės scenarijų. Mes pateikėme savo pageidavimus, bet kol kas nežinome nei kokius atlikėjus jie pakvietė, nei ką ketina daryti“, – tvirtino Kultūros skyriaus vedėja.
Viešieji pirkimai – neblogas būdas pasidalyti pinigų, nes jei savivaldybė nekelia pretenzijų dėl paslaugos kokybės, renginių organizatoriai neprivalo atsiskaityti, kam ir kiek lėšų buvo panaudota. Ne paslaptis, kad kiekviena pelno siekianti įmonė stengiasi sutaupyti, nes pinigai lieka jiems. Kartais taupyti būna suinteresuoti ir užsakovai. Kas galėtų paneigti, kad jie tai daro gera valia, o ne už neoficialų atlygį? Susidaro įspūdis, kad projektą įgyvendinančios institucijos – savivaldybės vadovai į šį klausimą atsakyti nenori.

Daiva BARTKIENĖ« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook