Balsavimas

Klausimas jaunimui nuo 14-os iki 23-ejų: ar vasaros laikotarpiu planuojate ieškotis sezoninio darbo Jurbarko savivaldybėje?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

„Švieselės“ penkiolikmečiui – naujas kūrybos almanachas

„Švieselės“ penkiolikmečiui – naujas kūrybos almanachas (0)

2015-02-07

Jurbarko literatų klubas „Švieselė“ gruodžio pabaigoje minėjo 15-os metų sukaktį ir Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatė naują savo kūrybos almanachą. Knygoje „Atsigerk iš versmės“ spausdinami septyniolikos autorių eiliuoti ir prozos kūriniai.

Savo gyvavimo metus „Švieselė“ skaičiuoja nuo 1999-ųjų, kai Jurbarko literatai, vadovaujami Onutės Čirvinskienės, įregistravo klubą. Penkiolikmečio išvakarėse išleistas naujas, jau šeštasis, almanachas „Atsigerk iš versmės“.
Leidinį sudarė ir redagavo bei įžanginiu žodžiu pas skaitytojus palydėjo „Švieselės“ klubo pirmininkė O. Čirvinskienė. Knyga pristatyta Jurbarko viešojoje bibliotekoje, kuri, vos atvėrusi duris, tapo nuolatine klubo susirinkimų vieta, o klubo nariai – ištikimiausi bibliotekos renginių lankytojai.
„Tie septyniolika literatų, kurių kūryba spausdinama almanache – aktyviausi „Švieselės“ klubo nariai. Deja, du iš jų jau išlydėjome anapilin – praėjusiais metais mirė Aleksandras Dokšus, prieš kelias dienas atsisveikinome su Zinaida Patronaitiene“, – apgailestavo „Šviesos“ redakcijai naująjį almanachą dovanų atnešusi O. Čirvinskienė.
Beveik visi klubui priklausantys literatai yra išleidę savo kūrybos knygas, kai kurie – ir ne po vieną. Vytauto Kutkevičiaus kūrybos kraitis – daugiau kaip dvi dešimtys knygų, o pernai prozininkas išleido dar vieną. Praėjusiais metais naujas knygas pristatė ir Julija Galbuogienė, Jonas Girdzijauskas.
Joana Klimašauskienė 2014-aisiais ne tik išleido naują knygą, bet ir tapo Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nare. Šios sąjungos narės jau seniai yra ir O. Čirvinskienė bei Gintauta Kievišienė.
Naująjį Jurbarko literatų kūrybos almanachą recenzavo Vilija Telišauskaitė-Dobrovolskienė – ji yra Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė ir Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ pirmininkė. Be to, jurbarkietė, kūrėjos šviesaus atminimo Elenos Telišauskienės dukra. Apie visus kūrėjus recenzentė pasakė gerų žodžių, pasidžiaugė temų įvairove, stiliumi, raiška.
Stasio Arbačiausko, Lilijos Jonikienės eilėraščiuose ryški Jurbarko tema, apie Tėvynę eiliuoja J. Galbuogienė, J. Girdzijauskas. Aldona Sandarienė paliečia emigracijos temą. Asmeninės lyrikos pavyzdžiais recenzentė vadina Angelės Karvelienės, Olės Borkertienės eiles, ją žavi gamtos pajautimas Aušros Brazaitytės, G. Kievišienės, J. Klimašauskienės, Z. Patronaitienės, kitų kūrėjų eilėse. O. Čirvinskienės eilėraščiuose – ypač ryškūs ir tobula forma išsakyti vidiniai išgyvenimai.
Valentinas Čyžas lieka ištikimas eiliuotai subtiliai satyrai. Satyriškam žodžiui plunksną užaštrino ir Janina Pranaitienė – almanachas atspindi jos kūrybos įvairovę. Linksmi Jono Strašinsko kūrinėliai – proza ir eilėraščiai.
Prozai atstovauja a. a. A. Dokšaus apsakymas „Žinovų dalia“ ir V. Kutkevičiaus apysaka „Kurėnas pargrįžta į marias“.
Uždarius Jurbarko spaustuvę pirmą kartą „Švieselės“ klubas almanachą leido kitur. Bendrovės „Printėja“ maketuota ir spausdinta knyga – graži, tvarkinga. Pasak O. Čirvinskienės, miela ją paimti į rankas. Ir, žinoma, įdomu atsiversti ją tiems, kam smalsu sužinoti, ką kuria Jurbarko „Švieselė“.
Knygos „Atsigerk iš versmės“ pristatymo popietę kartu su „Švieselės“ klubu rengė ir visus susirinkusiuosius pasveikino Jurbarko bibliotekos Skaitytojų skyriaus vedėja Elena Danutė Kėžinaitienė. Jurbarko literatus pagerbė ir pasveikino rajono vadovai – meras Ričardas Juška ir administracijos direktorius Petras Vainauskas. Jurbarko r. savivaldybė finansiškai parėmė literatų klubo 15-mečio minėjimo šventę, o dovanėles visiems almanacho autoriams paruošė verslininkas Valentinas Dumikas.
Literatūrinio renginio pabaigoje kūrėjai ir svečiai bendravo vaišindamiesi gražiu gimtadienio tortu.

Danutė Karopčikienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook