Tamošiuose gyvi ne tik prisiminimai

Tamošiuose gyvi ne tik prisiminimai (0)

2016-05-07

Balandžio 23 d. Tamošiuose, kadaise buvusiuose kultūros namuose, bendruomenė susirinko į vakaronę „Pabūkime kartu“. Kaip tik šią dieną sukako 400 m. nuo garsiojo dramaturgo Viljamo Šekspyro mirties, tad nejučia atėjo mintis: kaip būtų gražu, jei tokią dieną išdygtų naujas teatro daigelis. Ir nesvarbu, kad mažas, kad ne Anglijoje, o Tamošiuose.

Mūsų kaimas, atrodo, kaip ir daugelis Lietuvos kaimų – truputį ištuštėjęs, truputį apgriuvęs, truputį nutilęs. Bet čia juk parskrenda gandrai, žydi liepos, grįžta vaikai. Mūsų kaimas ypatingas, nes čia gyvename mes – kas nešinas glėbiu rūpesčių ir darbų, kas skubantis, kas neturintis kur skubėti.
Viena sudegusio, t. y. seniai dingusio, teatro aktorė surado laiko ir sukvietė visus kadaise kaime buvusius aktorius, dainininkes ir muzikantus į vakaronę. Buvo pagerbti tie žmonės, kurie augino kultūrą, prisiminti laikai, kai kultūrinis gyvenimas klestėjo: veikė teatras, vokalinė moterų grupė, grojo armonikierės.
Pirmoji kultūros namų direktorė buvo Bronė Kučinskienė – ir didelė saviveiklininkė. Paskui kultūros centrui ir meno kolektyvams vadovavo bei pati vaidino, grojo, dainavo Danutė Masaitienė.
Anapilin jau iškeliavę dramos kolektyvo aktoriai Edvardas Sadauskas, Vytas Bakanas, Roma Dobrovolskienė, Roma Garšvienė. O kiti dauguma tebegyvena mūsų kaime – Onutė Račienė, Angelė Minalgienė, Arvydas ir Ilona Tamošaičiai, Vidas Būda, Asta Būdienė, Adelė Mašiotienė, Džeraldas ir Vilma Kučinskai, Dalė Šliužienė, Kęstutis Masaitis, Vidas Dobrovolskis, Vidmas ir Nijolė Šiauliai, Inga Šiaulienė, Živilė Saprončikienė, Julius Masaitis, Gediminas Klangauskas.
Mūsų kaimą garsino armonikierės – Masaitienė, B. Kučinskienė, A. Minalgienė bei vokalinė moterų grupė, vadinta „Tamošių gintarinėmis“ dainavusiomis prie „Veliuoniečio“ kolektyvo: D. Masaitienė, A. Minalgienė, Ona Marcinkevičienė, Nijolė Šiaulienė, Nijolė Džiaugienė, Ona Račienė, Vlada Navickienė ir šviesaus atminimo Anelė Masaitienė.
O dabar nebeturime nė kultūros centro filialo, greit nebebus mokyklos, nežadama steigti ir daugiafunkcio centro... Parduotuvė, ir ta uždaryta. Belieka bendruomenė, o ją reikia stiprinti. Mes turime nuostabią sceną ir salę, su istorija, ir skaudu matyti, kaip visa tai griūva, o kaime jau ir taip yra griuvėsių. Bet tikime, kad viskas mūsų rankose. Scena yra šventas dalykas, negi ten tik vėjai švilpaus?
Toks jau gyvenimas – vieni laikai keičia kitus, tik gaila, kad kartais ne į gerą pusę. Bet mes dar turime vieni kitus, turime galimybę visavertiškai gyventi bendruomenėje. Esame paprasti žmonės, bet pilni talentų, kuriuos reikia paskatinti. Kaip patarlė sako, į tą pačią upę antrąkart neįbrisi. Bet gal ir nereikia? Upių tiek daug, o mums palinkėčiau turėti drąsos naujiems iššūkiams ir galimybėms.

Jolanta Mašiotienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook