Teatrų savaitgalis: scenoje atgijo Donelaitis

Teatrų savaitgalis: scenoje atgijo Donelaitis (0)

2014-04-05

Kovo 27-oji – Tarptautinė teatro diena įvairiais renginiais minima ne tik  didžiuosiuose miestuose, kur veikia profesiniai teatrai. Jurbarko rajone ši diena irgi turi tradicijas – mėgėjų teatrai rodo premjeras, sveikinami režisieriai, teikiami apdovanojimai geriausiems aktoriams, švęsti kviečiami visi teatro mėgėjai.

Rodė premjerą

Tarptautinės teatro dienos minėjimas Jurbarko kultūros centre prasidėjo Konstantino Glinskio teatro premjera – spektakliu, sukurtu pagal K. Donelaičio „Metus“.
Donelaitis šiemet atgyja daugelio šalies mėgėjų teatrų scenose, nes minint lietuvių literatūros pradininko gimimo 300 metų sukaktį, LR Seimui paskelbus 2014-uosius Donelaičio ir Teatro metais, Lietuvos dainų šventės rengėjai pirmą kartą sumanė šioje šventėje teatro dieną. Tūkstantinė aktorių mėgėjų trupė Vilniuje liepos 5 d. vaidins „Metus“. Suvalkijos ir Mažosios Lietuvos regionų teatrai į sceną perkels trečiąją eiliuoto kūrinio dalį – „Rudens gėrybes“.
Glinskiečių spektaklyje „Rudens gėrybės“ vaidino ir režisierė Danutė Samienė, ir margas teatro aktorių būrys – nuo vaikų iki senjorų. Įdomiai Donelaičio aprašytų žmonių paveikslus scenoje kūrė Monika Buitkuvienė, Violeta Greičiūnienė, Birutė Skandūnienė, Laima Ašmonaitienė, Jonas Tamošaitis, Kęstutis Matuzas, Doma Mikelaitienė ir kiti aktoriai. Spektaklyje dalyvavo ir muzikantų, ir dainininkų, personažų charakterius ryškino įspūdingi sceniniai kostiumai ir režisierės sukurti įdomūs aksesuarai.

Ne tik „Vanduo“

Konstantino Glinskio teatro prieš trejus metus įsteigtos nominacijos „Vanduo“ tradiciškai teikiamos minint Tarptautinę teatro dieną, tačiau šiemet Jurbarko teatralai gavo daug ir kitų dovanų.
Gėlių puokštes profesinės šventės proga režisierėms D. Samienei ir Birutei Šneiderienei teikė Jurbarko r. savivaldybės administracijos direktorius Petras Vainauskas ir Kultūros skyriaus vedėja Goda Vilkelienė.
Garbingą apdovanojimą – Europos Parlamento narės dr. Laimos Andrikienės įsteigtą nominaciją „Už nacionalinės dramaturgijos pastatymus“ ir piniginę jo išraišką Konstantino Glinskio teatrui atvežė baleto artistas ir choreografijos dėstytojas Petras Skirmantas.
„Europarlamentarė L. Andrikienė remia netrukus pasirodysiančios knygos apie tremtinių chorą „Versmė“ leidimą, o mūsų teatras su šiuo choru turėjo daug bendrų projektų. Be to, esame gana žinomas teatras, vaidinęs ir Vilniuje, ir Kaune profesionalių teatrų scenose“, – taip jau po šventės režisierė D. Samienė pakomentavo europarlamentarės skirtos nominacijos kelią į Jurbarką.
Renginio vedėjai Rugilė Sabonytė ir Evaldas Leskauskas skelbė „Vandens“ nominantus – šiemet skirta net dvylika apdovanojimų. Juozas Kovera nominuotas už teatro vėliavos sukūrimą. Geriausiu vyro vaidmens atlikėju pripažintas Alvydas Šimaitis, moters – L. Ašmonaitienė – abu vaidino spektaklyje „...jie mane paliko“.
Už įsimenančius vaidmenis naujajame spektaklyje pagal Donelaitį apdovanoti aktoriai J. Tamošaitis, V. Greičiūnienė, Aldona Orentienė, Adelė Zubačiova ir Vincas Alfredas Venclovas.
„Metų improvizacijos“ nominacijos už vaidmenis jau minėtame spektaklyje „...jie mane paliko“ skirtos Jūratei Videikienei ir Ignui Kelpšui. „Metų žiūrovo“ nominacija įteikta Editai Gylienei – jos vaidmuo filmuke, sukurtame dalyvaujant projekte „Mokausi iš kino“, pralinksmino žiūrovus. „Metų debiuto“ vardą pelnė Giedrė Vasilijevaitė už Magdės vaidmenį spektaklyje „Moters kerštas“.
Nominantus sveikino, jiems, o ir visiems žiūrovams gražius pasirodymus dovanojo būrys atlikėjų. Šoko pernykštės nominacijos „Vanduo“ turėtoja Eiva Dobilaitė ir jos bičiulė Toma Paulaitytė, grojo kapela „Santaka“. Dainavo retro ansamblis „Volungė“ ir mokytojos Rūtos Šličkutės mokinės Guoda Stalgytė ir Gabrielė Babiliūtė, o pati Rūta vokalinius duetus atliko su Arūnu Samiu. Solinius numerius pučiamaisiais instrumentais atliko Antano Sodeikos meno mokyklos mokiniai Milda Videikaitė ir Mykolas Gylys, ką tik sėkmingai dalyvavę respublikiniame Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurse.
Ir „Vandeniu“ dovanos dar nesibaigė – į sceną lipo Jurbarko teatro mėgėjų klubo vadovė Aušra Vasilijevaitė-Kazlauskienė teikti Teatro ordinų, kuriuos kartu su seserimi Giedre įsteigė prieš keletą metų. Taigi ordinais apdovanotų teatralų Jurbarke jau ne vienas, dabar jų būrelis padidėjo – ordinais pagerbti Monika Buitkuvienė ir Martynas Buitkus, V. Greičiūnienė, J. Videikienė, A. Samys, R. Šličkutė, G. Vasilijevaitė, Miglė Smirnovaitė, o vienas ordinas keliaus į Ameriką teatro bičiulei Nijolei Sabataitytei-Levenson.
Padėkota šventės rėmėjams – teatro mėgėjų klubui, V. Šmatovos kirpyklai, IĮ „Silveris“ ir UAB „Vasarė 925“.
Nes kaip gi be rėmėjų – jų būta ir mėgėjų teatro užuomazgoje, kai lietuviški vaidinimai dar XIX šimtmečio pabaigoje pradėti rengti klojimuose. Neretai vaidintojus nuo caro žandarų saugojo (juk buvo lietuvių spaudos ir kalbos draudimo laikas) parapijų kunigai. Vienas tokių – į Lietuvos teatro istoriją įrašytas Panemunėlio (Rokiškio r.) klebonas Jonas Katelė. Sako, jis padengdavęs ir vaidinimo išlaidas, žiūrovams bilietų pirkti nereikėdavę.

Įsuko „Metų“ ratą

Teatro dienos proga ir smalininkiečius į premjerą pakvietė Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro mėgėjų teatras „Ąžuolynė“. Režisierė Nijolė Aleksienė susirinkusiesiems priminė kultūros istoriją – slaptus klojimų vaidinimus, 1899 m. Palangoje pirmą kartą viešai suvaidintą lietuvišką vaidinimą „Amerika pirtyje“. Mažojoje Lietuvoje vaidinimus rengė „Birutės“ tautinė lietuvių draugija, veikusi Tilžėje 1885–1914 m. Dabar Mažosios Lietuvos miestelyje Smalininkuose vaidinimo tradicijas puoselėja 2003 m. įkurtas „Ąžuolynės“ teatras.
„Ratas ant ašies braškėdams sukasi sunkiai...“, – sunkų hegzametrą į sceną rideno vaidintojai, bet „Ąžuolynės“ vaidinimas nei braškėjo, nei strigo – scenoje vėrėsi Donelaičio išmoningai sukurtas rudens gėrybėmis besidžiaugiančių būrų gyvenimo paveikslas. Beje, senoji smalininkietė Anė Vasiauskienė yra pasakojusi, kad XX a. pirmoje pusėje ir Smalininkuose valstiečiai dar buvo vokišku papročiu vadinami būrais (iš vokiečių klb. – bauer).
Pasak režisierės N. Aleksienės, pastatyti vaidinimą pagal „Rudens gėrybes“ „Ąžuolynės“ teatrui buvo nemažas iššūkis. Visų pirma, reikėjo surinkti didelę vaidintojų trupę – mažame miestelyje tai nėra labai paprasta. Bet įmanoma! Ir į spektaklį atėję žiūrovai džiaugėsi ir stebėjosi scenoje matydami būrį savo kaimynų ir pažįstamų. Kai kurie, pasak režisierės, nevaidinę ne tik „Ąžuolynėje“, bet ir niekur kitur. Puikiausias patvirtinimas Jurbarko teatro šventėje nuskambėjusios minties, kad kiekvienas žmogus yra aktorius, tik ne visi vaidina scenoje. Bet jeigu atsiranda proga išbandyti save ir scenoje – kodėl gi ne?
„Nugalėjo didelis mūsų visų noras dalyvauti Dainų šventėje. „Ąžuolynė“ turi atstovauti Smalininkams – vis dėlto esame miestas“, – sakė režisierė. Vaidintojai susitelkė ir pasiruošė teatrų apžiūrai, kuri dar praėjusių metų lapkritį vyko Tauragėje. Išgirdę Dainų šventės teatro dienos režisieriaus Valentino Masalskio pastabas ir vertingus patarimus smalininkiečiai savo spektaklį tobulino ir jis išėjo visiškai kitoks negu parodytasis apžiūroje. Naujasis variantas labiau patiko ir patiems aktoriams, o gausiai susirinkę žiūrovai jį įvertino plojimais, pagyromis ir gėlėmis.
Darniai skambėjo „Ąžuolynės“ vaidintojų choras, ilgus hegzametro tekstus išraiškingai deklamavo režisierė ir aktoriai Angelė Grabauskienė, Romutė Kalninienė, Lina Šakaitytė, Birutė Norkienė, Vytas Norkus, Severikas Baukas, Snieguolė Sakatauskienė, Aldona Vaznienė, Akvilė Bialoglovytė. Prieš žiūrovų akis stojo būriškieji džiaugsmai ir rūpesčiai, linksma vestuvių šventė ir, žinoma, donelaitiškas pagraudenimas, kad ne tik vyrai, bet ir moterys „per daug prisisiurbę kartais ant česnių durnas šūtkas prasimano“.
Įsisuko „Metų“ ratas – toks, atrodo, tolimas mums, bet Donelaičio ir Teatro metais gražiai priartintas ir priartėjęs.
Liepos 5 d. Vilniuje, Bernardinų sode, Teatro diena „Dyvų dyvai“ sukvies per tūkstantį teatro mėgėjų, kurie vaidins K. Donelaitį – džiugu, kad „Metų“ rato sūkuryje bus ir mūsų rajono vaidintojų.

Danutė Karopčikienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook