Atliekų išvežimas į sąvartyną – nuostolingas verslas

Atliekų išvežimas į sąvartyną – nuostolingas verslas (2)

2013-01-19

UAB „Jurbarko komunalininkas“ direktorius Darius Dragūnavičius jau informavo įmonės steigėją – savivaldybę, kad atliekų surinkimo ir išvežimo į sąvartyną kaštai yra gerokai didesni nei kaina, kurią jie gauna atlikdami paslaugą, dėl to įmonė pernai patyrė daugiau kaip 150 tūkst. Lt nuostolių.

Išlaidos didesnės nei planavo

Pasak D. Dragūnavičiaus, tai dešimties mėnesių įmonės veiklą atspindintis skaičius, o kiek tiksliai nuostolių iš komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo patyrė savivaldybės įmonė, paaiškės tik susumavus visus praėjusių metų rezultatus.
„Tiksliai žinome, iš ko susideda nuostoliai. Privalėjome įsigyti maždaug dvigubai daugiau bendrų konteinerių nei buvome planavę, nes to pageidavo gyventojai. Mums tai kainavo apie 100 tūkst. Lt. Konteineriai yra, jie bus naudojami dar ne vienus metus, tačiau 100 tūkst. Lt padidėjo mūsų neplanuotos išlaidos“, – pristatydamas įmonės veiklos rezultatus savivaldybės Kontrolės komiteto nariams sakė D. Dragūnavičius.
Tačiau direktorius neslėpė, kad ir kasdienės išlaidos yra didesnės nei buvo planuota skaičiuojant paslaugos teikimo kainą.
Rajono gyventojai komunalines atliekas kaupia maždaug 6 tūkstančiuose individualių ir 600 bendrų konteinerių, antrinės žaliavos rūšiuojamos į 300 konteinerių.
Pasak D. Dragūnavičiaus, bendri konteineriai pastatyti kone ant kiekvieno kaimo keliuko, prie įvažiavimų į sodybas. „Dabar jų yra dvigubai daugiau nei planavome išdalyti. Bet žmonės pageidavo, savivaldybė mus įpareigojo teikti viešąją paslaugą ir mes negalime prieštarauti steigėjo valiai. Tačiau didesnis skaičius konteinerių atsiliepia paslaugos savikainai – ilgesni atliekų surinkimo maršrutai, daugiau reikia kuro, ilgiau dirba vairuotojai ir atliekas iškraunantys darbuotojai – ir to, ką gauname už atliekų išvežimą, mums neužtenka kaštams padengti“, – sakė D. Dragūnavčius.
Komunalinėms atliekoms surinkti įmonė naudoja šešis automobilius, šią paslaugą gyventojams atlieka 18 darbuotojų.

Kaina atsiliko nuo gyvenimo

Antra vertus, pasak įmonės vadovo, konkursas paslaugai teikti – atliekoms surinkti ir išvežti į sąvartyną – vyko prieš dvejus metus iki sutarties pasirašymo, tuomet energetiniai ištekliai ir darbo jėga kainavo pigiau.
Direktorius tvirtina, kad ir kitoms į Tauragės regioninį atliekų tvarkymo centrą komunalines atliekas vežančioms įmonėms lygiai taip pat striuka, dėl to dar šį mėnesį jų vadovai ketina susitikti Tauragėje ir aptarti, kokių veiksmų turėtų imtis, kad savo įmonių neįklampintų į nuostolius.
Tačiau kol kas direktorius tvirtina neįsivaizduojąs jokios išeities. Net jei 10 proc. ir būtų padidinta teikiamos paslaugos kaina, o tiek indeksuoti numatyta sutartyje, apčiuopiamos naudos įmonė nepajustų. D. Dragūnavičius tvirtina, kad rezultato neduotų ir sprendimas sumažinti bendrų konteinerių skaičių. Blogiausia, kad po sutarties pasirašymo praėjo dar tik vieni metai, todėl galima tik prognozuoti, jog dar dvejus metus įmonė kaups nuostolius.
„Blogiausia, kad ir kitų mūsų įmonės teikiamų paslaugų apimtys mažėja. Įmonei priskiriami tvarkyti vis didesni miesto žalieji plotai, o teritorijų priežiūrai lėšų iš biudžeto gauname vis mažiau, todėl neturime iš ko padengti atliekų išvežimo nuotolių“, – sakė D. Dragūnavičius.

Mokėjo ne visi

Pernai UAB „Jurbarko komunalininkas“ darbuotojai surinko ir į sąvartyną išvežė 6765 tonas mišrių komunalinių atliekų, 375 kub. m žaliųjų atliekų, 16 tonų didžiųjų atliekų – prie konteinerių suverstų baldų ir automobilių padangų. Dar 200 tonų seniau surinktų padangų įmonė išvežė perdirbti, tačiau už jas negavo planuotų pinigų.
Pasak D. Dragūnavičiaus, į sąvartyną išvežamų mišrių komunalinių atliekų kiekis pernai nepadidėjo, todėl galima daryti išvadą, kad ir iki rinkliavos įvedimo paslauga iš esmės buvo teikiama viso rajono gyventojams, deja, ne visi už ją mokėjo, todėl įmonė ir iki rinkliavos įvedimo patirdavo nuostolių.
Nuo balandžio 1 d. Jurbarko rajone įvedus vietinę rinkliavą vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymas kainuoja 224 Lt. UAB „Jurbarko komunalininkas“ už tonos komunalinių atliekų išvežimą į sąvartyną gauna 108 Lt (be PVM).
Pasak D. Dragūnavičiaus, gyvenimas akivaizdžiai parodė, kad europietiška atliekų tvarkymo sistema Lietuvoje nėra tobula. „Nesiginčysiu, už Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro vartų – kaip Europoje, tačiau šiapus vartų niekas nepasikeitė. Nutriušę konteineriai, seni automobiliai ir pigiausia paslaugos kaina. Iš to nieko daugiau neišspausi – skurdžiai buvome, skurdžiai ir likome“, – paaiškino UAB „Jurbarko komunalininkas“ direktorius.

Daiva BARTKIENĖ« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook