Parama kaimo turizmui jau domisi ir jurbarkiečiai

Parama kaimo turizmui jau domisi ir jurbarkiečiai (0)

2010-09-13

Kaimo turizmo sodybos „Jurodis" šeimininkė Kristina Vančienė irgi domisi parama verslo plėtrai.

Šalies kaimo turizmo sodybų savininkai norėdami plėtoti savo veiklą lėšų investicijoms gali gauti iš Europos Sąjungos. Nuo 2008 m. pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas" pateiktos 258 paraiškos paramai gauti. Pasinaudoti parama jau bando ir mūsų rajono kaimo turizmo sodybų savininkai.

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (KPP) priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas". Pagal šią priemonę remiamos dvi veiklos sritys - „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose" ir „Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietovėse)".
Jurbarko rajono turizmo paslaugų teikėjų organizacijos pirmininkė Kristina Vančienė sako, kad Europos Sąjungos parama jau pradeda domėtis ir mūsų rajono kaimo turizmo sodybų savininkai.
„Jurbarke nėra stambių kaimo turizmo sodybų, galinčių vienu metu priimti iki šimto ar net daugiau svečių, o mažų sodybėlių savininkams dideli projektai - neįveikiami. Pirmiausia dėl to, kad norint juos įgyvendinti reikia turėti savo lėšų, o kompensacija skiriama tik pasibaigus projektui", - teigė K. Vančienė.
Vis dėlto Jurbarko rajone jau yra bandžiusiųjų pasinaudoti ES parama kaimo turizmo plėtrai arba planuojančių tą daryti. Pasak K. Vančienės, pavyzdį rajono kaimo turizmo paslaugų teikėjams parodė kaunietė Aistė Genienė, šeimininkaujanti Seredžiaus seniūnijoje prie pat Dubysos upės įkurtame „Klumpės malūne". Paraišką ES paramai gauti ruošia ir Raudonėje svečių namus įkūręs Stasys Balsevičius.
Praėjusių metų gegužės mėnesį Žemės ūkio ministerijai patvirtinus naujas supaprastintos paramos teikimo sąlygas, paramą kaimo turizmo iš ES struktūrinių fondų gauti tapo kur kas lengviau.
Dabar siekiant ne didesnės nei 150 tūkst. Lt paramos nereikia teikti verslo planų, be to, pareiškėjai greičiau sulaukia paraiškų vertinimo rezultatų. Kitas svarbus pakeitimas - praėjusių metų pabaigoje padidinta paramos lėšomis finansuojamų projekto išlaidų dalis.
Vienas iš tinkamumo kriterijų, keliamų pareiškėjams - kompetencija kaimo turizmo ar turistinės stovyklos paslaugų teikimo srityje. Kompetentingu ūkininkas ar kaimo gyventojas laikomas tuomet, kai įgijęs arba siekia įgyti turizmo srities išsilavinimą; yra išklausęs arba įsipareigoja iki paskutinio mokėjimo prašymo išklausyti kaimo turizmo ar turistinės stovyklos srities specializuotus mokymo kursus; ne mažiau kaip metus teikia kaimo turizmo ar turistinės stovyklos paslaugas.
Pareiškėjas taip pat turi turėti verslo liudijimą arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, reikalingą kaimo turizmo ar turistinės stovyklos paslaugoms teikti. Jei kuriama nauja kaimo turizmo sodyba ar turistinė stovykla, šiuos dokumentus reikės pateikti su paskutiniu mokėjimo prašymu.
Jei paraiška teikiama pagal veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose", kaimo vietovėje turi gyventi ne mažiau kaip 3000 žmonių. Jei paraiška teikiama pagal veiklos sritį „Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietoves)" - gyventojų skaičius turi būti ne didesnis kaip 6000.
Pagal veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose" gali būti skirta iki 690,5 tūkst. litų paramos.Pagal veiklos sritį „Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietovėse)" galima tikėtis iki 207,1 tūkst. litų paramos lėšų. Pagal šią veiklos sritį finansuojama iki 50-65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjai gali kreiptis paramos ir pagal abi veiklos sritis iš karto: tokiu atveju didžiausia paramos suma bendram projektui negali viršyti 690,5 tūkst. litų.
Kaimo turizmo sodybos „Jurodis" šeimininkė K. Vančienė mano, kad palankesnės paramai sąlygos padės kaimo turizmo sodybų savininakms plėsti paslaugas. „Šiemet pastebėjome, kad apgyvendinimo paslaugų mūsų rajone labai trūksta. Nors vasarą turistų srautas buvo kur kas mažesnis nei anksčiau, Smalininkuose pradėjus veikti kartodromui, turėjome gerokai pasitempti", - tikino rajono turizmo paslaugų teikėjų organizacijos primininkė.
K. Vančienė - viena iš nedaugelio, planuojančių pasinaudoti ES parama kaimo turizmo plėtrai. Verslininkei patraukliausia atrodo energijos taupymo sritis, leidžianti piginti apgyvendinimo paslaugas.

„ŠVIESOS" inform.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook