Aidžiai suskambo jaunimo giesmių giesmelė

Aidžiai suskambo jaunimo giesmių giesmelė (0)

2013-05-29

Ankstų gegužės 11-osios rytą Jurbarko bei Skirsnemunės evangelikų liuteronų parapijų jaunimas ir parapijiečiai išvyko į Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo chorų šventę „Giesmių giesmelė”, kuri šiais metais vyko naujoje Palangos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Iš viso į šventę vyko 23 choristai ir net 25 parapijiečiai!

Į šventę suvažiavo daug vaikų ir jaunimo chorelių bei ansamblių iš visos Lietuvos: Marijampolės, Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus, Tauragės, Pagėgių, Plungės, Šilutės, Šateikių, Jurbarko, Palangos bei svečiai iš Latvijos – Malpilio-Ogrės evangelikų liuteronų parapijos. Iš viso daugiau kaip 200 dalyvių!
Jurbarko–Skirsnemunės jungtinis jaunimo choras, vadovaujamas Evelinos Tamošaitytės, šventėje dalyvavo be savo vadovės, bet puikiai paruoštam jaunimui talkino dvi šaunios choro merginos – Greta Kasparaitytė ir Greta Juškevičiūtė, grojančios pianinu ir gitara.
Bažnyčios varpams paskelbus šventės pradžią klausėmės vyskupo Mindaugo Sabučio sveikinimo žodžių bei homilijos, o Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos pirmininkė Laura Matuzaitė-Kairienė įžiebė simbolinį šventės aukurą.
Visi šventės dalyviai buvo spalvingi ir įdomūs, jų giesmės skambios ir gražios, o Jurbarko–Skirsnemunės jaunimo choras, kaip skaitlingiausias šventės kolektyvas, vainikavo „Giesmių giesmelę” nuostabia giesme „Aiškiai šviečia Viešpaties šviesa”. Su mumis kartu šią paskutinę giesmę giedojo ir mažieji mūsų draugai – broliukai Matas ir Paulius Kairiai. Po savo trijų giesmelių sulaukėme itin gausių aplodismentų, išvydome daug šypsenų klausytojų veiduose.
Šventė baigėsi tradicine visų dalyvių bei klausytojų giedama giesme „Taigi imk mano ranką ir vesk mane”, „Tėve mūsų“ malda ir vyskupo M. Sabučio palaiminimu. LEMBS pirmininkė L. Matuzaitė-Kairienė visiems šventės dalyviams įteikė saldžius prizus ir diplomus.
„Giesmių giesmelės” simbolis perduotas Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos pirmininkei Elytei Kuskienei, nes ateinančiais metais Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo chorų šventė vyks Jurbarke, į ją kviesime ir visus mūsų krašto bažnytinius chorelius ir ansamblius.
Pasibaigus šventei prie bažnyčios durų sustojome bendrai nuotraukai, o po to visi kartu pietavome parapijos salėje. Pasistiprinę ir atsikvėpę vykome į Palangą pasivaikščioti garsiąja J. Basanavičiaus gatve, pasigrožėti jūra ir tiltu.
Tikimės kitais metais turėti tokią pat gražią šventę, sulaukti dar didesnio chorų bei ansamblių būrio, bei išvysti dar daugiau džiaugsmo ir jaunatviško užsidegimo dalyvių veiduose bei širdyse.

Raminta Genulevičienė,
Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos jaunimo vadovė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook