Nustebinome kalbininkus

Nustebinome kalbininkus (0)

2010-04-29

Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinėje mokykloje viešėjo Vilniaus pedagoginio universiteto prof. habil. dr. Stasys Skrodenis, doc. dr. Gražina Akelaitienė, prof. dr. Vincentas Drotvinas. Kalbininkai susitiko su mūsų ir Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniais bei gimtosios kalbos mokytojais.

Garbūs svečiai pristatė Lituanistikos fakulteto veiklą, paragino mokinius studijuoti šiame fakultete, akcentuodami gimtosios kalbos, tautosakos bei lietuvių literatūros svarbą. Kalbininkai padovanojo mums leidinių apie Lituanistikos fakultetą, o mokyklos bibliotekai - vertingų knygų.
Ir mes nustebinome svečius - jiems labai patiko dvyliktokės Rositos Čepkauskaitės atliekama Antano ir Jono Juškų daina bei Gausantiškių mokyklos devintokų tarmiški pasakojimai apie nutikimus Veliuonos krašte. Tuo ypač džiaugėsi prof. habil. dr. Stasys Skrodenis, kuris dirba folkloro srityje.
Mokyklos direktorė Vida Greičiūtė įteikė svečiams prisiminimo dovanėles. Po susitikimo kalbininkai aplankė mūsų mokyklos Literatūros muziejų, Antano ir Jono Juškų kapus.
Iveta Baltrušaitytė
Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinė mokykla, 10a kl.« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook